Aleksandra WassoAktuellt

Allt fler tvingas till matmissioner: Famna-medlemmar intervjuas av SvD

”(M)änniskor som inte tidigare sökt hjälp hos civilsamhällets organisationer gör det nu” citeras Jonas Wihlstrand, generalsekreterare vid Sveriges Stadsmissioner, i SvD 3 oktober 2022.

Prisökningarna på mat och bränsle samt räntehöjningarna har tvingat grupperingar som tidigare alltid haft en buffert redo att söka nya sätt att ha råd med mat och värme, och det som tidigare enbart nyttjades av papperslösa eller de som fallit mellan stolarna i samhället har nu börjat besökas av äldre och barnfamiljer i en utsträckning som anses var ohållbart i ett längre perspektiv.

”Det är inte bra när du får ett strukturellt utanförskap som förstärks.” säger Röda Korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv och fortsätter, ”det är inte bra för Sverige och det är en utveckling som vi har sett under en lång tid och som fortsätter. /…/ Sen händer det något i samhället när inte alla får hjälp eller stöd ens med det mest basala. Det skapar ett samhällsklimat som är oroande.”

Bakgrunden till detta är att civilsamhällesorganisationer som sysslar med humanitärt stödarbete till ekonomiskt utsatta har sett en enorm ökning i det antal människor som söker sig till deras verksamheter. Röda Korset har behövt tredubbla det antal av deras verksamheter som ger humanitärt stöd, och Matmissionen i Malmö har fått stoppa intaget av nya medlemmar då varorna inte räckte till.

Anna Angelin, docent i social arbete vid Lunds universitet som forskar om matfattigdom säger att det är otroligt värdefullt att ha civilsamhället i en krissituation, men att de inte når alla då tillexempel garantipensionärer som kan ha svårt att ta sig till platserna där dessa verksamheter agerar samt att det inte är lika vanligt ute på landsbygden som i de större städerna. Dock så handlar detta egentligen om att vi behöver bättre välfärdslösningar samt att det offentliga inte får backa och överlåta allt till civilsamhällets organisationer.

Artikeln finns att läsa här!

Senast uppdaterad 2022-10-27

Fler nyheter från Famna