Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Almedalen 2016: idéburet kan ta större plats

Sjukvårdsministern syftade bl a på den omstöpning som föreslås i utredningen ”Effektiv vård” och där han menade att idéburna kan spela stor roll.

Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton slog an en optimistisk ton i debatten:
”Sektorn har en rad utmaningar, men vi gör oss själva en otjänst om vi ständigt beskriver oss som små och obetydliga.

Människor lever längre och är friskare än någonsin. De senaste årtiondena har valfrihet för medborgare och en mångfald utövare vuxit fram. Och kom ihåg att de idéburna utförarna alltid funnits där: först ensamma på banan (före välfärdsstatens framväxt), sedan i skuggan av offentlig sektor och nu lite i skuggan av privata kommersiella företag.

Men den bild som målas upp av idéburen sektor knappt finns och aldrig syns stämmer inte. Några exempel:

Ersta sjukhus i Stockholm som drivs av Ersta diakoni är en välkänd 165-årig aktör, är välkänt och välrenommerat, och bygger nu ut sitt sjukhus. En expansion i miljardklassen.

Stockholms sjukhem, en annan nästan 150-årig institution, har också byggt nytt, har egna forskningsstiftelser, bedriver avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), geriatrik, palliativ vård, rehabilitering mm och har legat i medicinsk framkant så länge någon kan minnas.

Bräcke diakoni, med bas på Hisingen i Göteborg, expanderar såväl geografiskt som verksamhetsmässigt. Hospice, äldreomsorg, LSS, HVB, förskola för funktionshindrade barn, boenden för ensamkommande flyktingbarn mm mm finns bland verksamheterna.

Självklart har Famna också många små medlemmar men låt oss sluta se oss själva som bortglömda, en bukett förgätmigej, små söta blommor som riskerar att bli osynliga, och mer som ett slånbärssnår som växer med flera kvadratmeter per år och också sticker ut i vegetationen.”

Gordon Hahn, ordförande Coompanion, citerade en undersökning där tre av fyra idéburna företag vill växa:
”Det är en myt att alla vill förbli små”, sade han och lyfte också fram internationella exempel på tillväxt och storlek som är mer imponerande än Sveriges.

Famnas generalsekreterare identifierade tre bekymmer som måste lösas för att få fart på tillväxt och utveckling i hela sektorn:
* Statistiken. Ofta finns bara två sektorer – offentlig och privat. Idéburen osynliggörs därför som del av privat sektor. Vi måste få offentlig statistik på alla nivåer som särskiljer idéburen vård och omsorg från de vinstdrivande företagen.
* LOU.  Vissa förbättringar på gång och ytterligare några under utredning. Men i stort sett knepigt för idéburna verksamheter att vara med och lägga anbud så som lagen tillämpas av många kommuner och landsting. Våra medlemmar är inte intresserade av lägstapris-tävlingar med race to the bottom. Det innovativa och det särskilda mervärdet är svårt att få in. Det är bättre med kvalitetsupphandlingar än lägsta-pris.
* Kapitalförsörjning. KFO och Arbetsgivaralliansen har bekostat en studie som bl a Famna initierat och tagit reda på hur det egentligen ser ut när man vill starta nytt eller expandera. Andelen idéburna som har något att belåna, t ex fastigheter, är liten.

Lars Bryntesson f d kommunalråd (S) som just utrett socialt företagande åt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och näringsminister Mikael Damberg slog ett slag för IOP, idéburet offentligt partnerskap, där relationen mellan offentlig sektor och idéburen utförare bygger på samverkan och samarbete, inte upphandling.

Kristina Malm Janson, Vårdförbundet, lyfte apropå kapitalförsörjning fram att pengar är ett medel, inte ett mål för verksamma i sektorn:
”Vi har många medlemmar som är nyfikna på att starta egna verksamheter.”

Truls Neubeck, Famna, frågade Gabriel Wikström hur han vill främja möjligheten för offentlig sektor att i sin tur lära av idéburna verksamheters innovationer och idéer i förbättringsprojekt. Tyvärr blev det väl inte något jättetydligt besked från statsrådet i den delen.

”Det sker en ständig kunskapsuppbyggnad och självklart ska vi lära av varandra”, avslutade Gabriel Wikström.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna