Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Almedalen återbesökt

Först ut var Martin Ärnlöv, vd för Bräcke Diakoni och ordförande för Famna, som diskuterade förutsättningarna för svensk vård och omsorg i det 21: a århundrandet, på ett seminarium arrangerat av SNS.
Frågeställningar var bland annat:
Vi lever allt längre och har ökade behov och krav på vården och omsorgen. Samtidigt har sektorn betydande rekryteringsutmaningar.
Ny teknik och digitalisering kan bidra till att effektivisera arbetsprocesser och använda personalens kompetens på ett bättre sätt. Men hur? Och hur ska kompetensförsörjning säkras?
Seminariet kan ses på länk här.

Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton deltog under Grant Thorntons dag om ideella organisationer. Ulrika Stuart Hamilton intervjuades om vilken roll civilsamhället kan ha i samhället, och medverkar i det första inslaget, vilket kan ses på länk här.
Ulrika blev även intervjuad av Dagens Samhälle, på länk här.

SVT Nyheter konstaterade att frågan om vinster i välfärden är en laddad politisk fråga, och hade gett i uppdrag åt Novus att fråga 1.000 personer hur de ser på vinster inom välfärdsområdena vård, skola och omsorg.
Resultatet presenterades under Almedalsveckan: 49 procent tycker att vinster helt ska förbjudas, eller att den eventuella vinsten måste återinvesteras i verksamheten. 19 procent tycker att det ska finnas ett vinsttak på tio procent, så länge företaget uppfyller kvalitetskraven.
Inslaget kan ses på länk här.

I samma ärende har Anne-Marie Pålsson, nationalekonom och docent vid Lunds universitet, fd riksdagsledamot (M), skrivit en artikel som är kritisk till vinst i välfärden, och ställer frågan vilken betydelse driftsformen har. Anne-Marie Pålsson konstaterar att aktiebolagslagen tvingar ett företags ledning att välja lönsam produktion och lönsamma kunder. Så också på skolområdet. Således krockar aktiebolagens vinstmål med välfärdsstatens principer.
Artikeln finns på länk här.

I samma anda skrev författaren och debattören Göran Rosenberg en krönika publicerad på Sveriges radio: ”För ganska många år sedan nu fick jag anledning att ställa mig frågan vad som driver oss att göra saker och ting. … Det var på den tiden då skolor och sjukhus blev till leverantörer och produktionsenheter och elever och patienter blev till kunder och intäktskällor, och offentligfinansierade verksamheter som nyss hade drivits av något slags förpliktelse mot våra barn, sjuka och gamla, plötsligt ansågs kunna drivas lika bra eller bättre av riskkapitalbolag drivna av krav på vinst.”
Krönikan finns på länk här.

Fortsatt trevlig sommar!

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna