Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Almedalsprogram

Listan är inte heltäckande. För detaljer se Almedalsprogram.
Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton är i Almedalen söndag – tisdag.

Söndagen den 2 juli
– Vård och omsorg i det 21:a århundradet, SNS arrangerar.
Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8, 14.00-15.15.
Anders Anell, professor i företagsekonomi, Lunds universitet, och huvudförfattare till SNS Välfärdsrapport 2010 ”Vårdens utmaningar”. I diskussionspanelen medverkar bl.a. Martin Ärnlöv, vd, Bräcke Diakoni, Martin Ärnlöv är också ordförande i Famna.

Måndag 3 juli
– Jenny Hjalmarson, Famna, deltar på Äldrecentrums evenemang kl. 8-11.
– KFO har ett av flera evenemang om personlig assistans. 12.30-13.30.

Tisdag 4 juli
– ”Vem sköter välfärden i morgondagens samhälle?” – Ulrika Stuart Hamilton, Famna, med forskaren Torbjörn Einarsson ca 10.30-11.30.
– Jenny Hjalmarson, Famna, deltar på Ideell Arenas evenemang kl. 8-12.
– Bräcke diakoni har evenemang hela dagen, plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B24.
Program:
* Vad gör regionerna för att framtidssäkra primärvården? Kl. 8-9.
* Att ha en anhörig som personlig assistent – resurs eller risk? Kl. 9.30-10.20
* Idéburet offentligt partnerskap (IOP) – en modell för tillitsbaserad styrning. Kl. 11-13
* Om modet att kliva ur boxen – ett unikt IOP-samarbete. Kl. 13.30-14.30
* Kan digitala hjälpmedel undanröja kommunikationssvårigheter och därmed utanförskap? Kl. 15-16
* When I’m 64 – vilka ska ta hand om dig när du är i äldreomsorgen? Kl. 16.30-17

– RFS har evenemang.
– KFO om personlig assistans. 09.30-10.30 samt 11.00-12.00 och 14.30-15.15.
– Agenda 2030-delegationen presenterar sin kommande rapport. 11.30-12.15 och 13.30-14.30. Vid första tillfället deltar Ardalan Shekarabi.
– Front Advokaters trädgårdsfest kl. 19.00 Plats: GRASP Studio Norra Kyrkogatan 3, Visby, OBS! OSA senast 27 juni till almedalen@front.law. Alla är välkomna!

Onsdag 5 juli
– Front advokater har evenemang om EU och upphandlingsregelverket för välfärdstjänster tillsammans med Forum och Famna, program:
* Seminarium: EU tillåter nationella upphandlingsregler för välfärd – var går gränsen? 09.00-10.00
* Seminarium: Hur uppnår vi en framgångsrik och jämlik skola? 10.30-11.30

Torsdag 6 juli
– Famna bjuder in till samtal om patientinflytande och samverkan mellan vårdformer.
Plats: Värdshuset Lindgården, Strandgatan 26.
Medverkande: Professor emeritus Kjell Asplund, professor emeritus Nina Rehnqvist, debattören mm Åsa Moberg, Famnas kvalitetsansvarige Jenny Hjalmarson m.fl. Kl. 13–14.30.

Övrigt
– Rapport om IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, kommer presenteras under Almedalen.

Listan är inte heltäckande för alla Famnas medlemmar eller det som berör vård och omsorg.

För detaljer se Almedalsprogram.

(Listan uppdaterad 26 juni)

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna