Aleksandra WassoAktuellt

Göteborgs Stad ingår IOP med idéburna organisationer kring boendelösningar

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) har ingåtts mellan Göteborgs Stad och fem Famnamedlemmar, med syfte att skapa ett bättre mottagande av flyktingar från Ukraina. Detta är ett mycket glädjande besked! IOP är en unik möjlighet för offentliga myndigheter att skapa flexibla boendelösningar tillsammans med civilsamhällesorganisationer. Med undertecknande av partnerskapet visar Göteborgs stad på mod hos beslutsfattare och kreativitet hos tjänstemän.  Nu är våra förhoppningar att fler kommuner följer Göteborgs exempel.

Från 1 juli är det kommunernas ansvar att bistå med långsiktigt boende till personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv. Under våren gjorde Famna tillsammans med Fremia ett utskick till samtliga kommuner för att få fler kommuner att samarbeta med idéburna aktörer men också uppmärksamma på möjligheterna med Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP). Du kan läs mer om initiativet här.

I partnerskapet ingår fem idéburna organisationer, alla medlemmar i Famna, Räddningsmissionen, Reningsborg, Skyddsvärnet i Göteborg, Bräcke Diakoni och Göteborgs Stadsmission.  Läs pressmeddelande här.

Senast uppdaterad 2022-09-08

Fler nyheter från Famna