Om Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd

Famna är riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige. Vårt uppdrag är att synliggöra idéburen välfärd och förbättra förutsättningarna för att bedriva idéburna verksamheter. Famna har ca 100 medlemsorganisationer som har som syfte att skapa ett bättre och medmänskligare samhälle. Bland medlemmarna finns Cityomsorgen, Vasahemmet, Bräcke Diakoni, Stiftelsen Neuberghska med flera.

 Med start 1 september 2023 kommer Famna att driva ett ESF-finansierat projekt som syftar till att stärka kompetensen hos idéburna vård- och omsorgsgivare.

 

Om projektet ULV

Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel, vilket betyder att det kommer behövas ett särskilt bevis för att ha rätt använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. I praktiken finns det många utmaningar behäftade med processen att uppnå den skyddade yrkestiteln undersköterska, särskilt för arbetsgivare och anställda inom den idéburna välfärdssektorn. Inom ramen för projektet kommer Famna därför att erbjuda undersköterskor och vårdbiträden praktiskt stöd och vägledning i processen att uppnå den skyddade yrkestiteln undersköterska.

 

Krav på leverantören

I rollen som senior redovisningsekonom behöver du ha ett helikopterperspektiv för att kunna ansvara för projektets hela ekonomi, rapportering och uppföljning internt. Vi ser därför gedigen erfarenhet av att arbeta med ekonomi och redovisning i EU-finansierade projekt som ett omistligt krav.

 

Om uppdraget

Tjänsten som senior redovisningsekonom är ett konsultuppdrag à 180 timmar, fördelat över tre års tid. Fördelning av arbetstimmar fastställs enligt överenskommelse, med krav på att kunna närvara på månatliga avstämningar under hela projektet. Ersättningen är 1000kr/timme, exklusive moms. 

 

Ansökan

Ansökan ska vara projektägaren Famna tillhanda per mejl: aleksandra.wasso@famna.org senast 2023-10-29. Start är omgående efter att ansökan är godkänd.  

 

Har du frågor om uppdraget? Kontakta Aleksandra Wasso Hägglund, projektledare i projekt ULV på aleksandra.wasso@famna.org.

Linjediagram på laptopskärm