Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Äntligen 2018

Värdebaserad välfärd. Smaka på det uttrycket.
Det är så Famnas danska motsvarigheter sammanfattar det vi arbetar för. Jag gillar formuleringen.
Det är också namnet på en nordisk konferens i Köpenhamn i början av februari där vi lär oss mer om hur den idéburna sektorn kan profilera sig och utvecklas och varför den är så mycket större i både Danmark och Norge. Läs mer och anmäl dig här.

Vid styrelsens sista sammanträde i december valdes fyra nya medlemmar in i Famna:
Bambi ekonomisk förening, Stockholm, Stiftelsen Bergslagsgårdar, Örebro, Spelberoendes förening i Malmö, och Lindgården/Stiftelsen Torpahemmet i Jönköping.

Vid novembermötet valdes också nya medlemmar in Fairways Engagemangsboende och Hela Människan Botkyrka Huddinge Salem.
Hjärtligt välkomna allesammans! Fr o m 1 januari har Famna 74 medlemmar.

Också i år…

När kommer utlovad proposition om idéburen välfärd? Om regeringen håller tidsschemat presenteras den för Riksdagen senast 20 mars. Men redan nu i januari bör en lagrådsremiss bli offentlig. Då ser vi om vi har lyckats att få finansdepartementet att förstå vilka förändringar av LOU som behövs, hur idéburna verksamheter kan definieras i lagtext och hur offentlig statistik ska kunna göra skillnad. Det blir spännande. Men min gissning är att Famnas opinions- och påverkansarbete kommer att behövas även därefter…

 

 

 

 

Værdibaseret Velfærd- program

Senast uppdaterad 2018-01-15

Fler nyheter från Famna