Aleksandra WassoAktuellt, Prop. Idéburen välfärd

Svenska Dagbladet: Förekomsten av idéburen välfärd i Europa

Svenska Dagbladet har publicerat ett stort reportage om idéburen välfärd med intressant utblick i Europa och argument om varför idéburen välfärd behövs. Ett fint reportage från medlemsorganisationen Ersta Sjukhus ramar in analysen. Ulrika Stuart Hamilton, Famnas generalsekreterare blir intervjuad och reflekterar över skillnaderna i Europa, om strikt tillämpning av EU-direktiv vid upphandling, om idéburnas logik och drivkraft. Men också om att idéburen välfärd kommit i kläm i en polariserad debatt.

I artikeln jämförs Sverige med en rad andra länder i Europa och det blir tydligt att Sverige ligger i lä. I Tyskland och Spanien drivs mer än 25% av skolorna, sjukvården och äldreomsorgen av idéburna aktörer. Medan andelen i Belgien är ca 30% och i Nederländerna utgör de idéburna aktörerna i välfärden ca 47%. Även på ett skandinaviskt plan har Sverige liten andel idéburen välfärd, där Danmark har den högsta andelen på ca 14%. Famnas enkätundersökning visar att både riksdagsmän och lokalpolitiker vill att den idéburna sektorn ska växa. En riktigt bra artikel inför riksdagens viktiga beslut om proposition 2021/22:135 och finansutskottets betänkande 2021/22:FiU28 i juni.

Senast uppdaterad 2022-06-17

Fler nyheter från Famna