Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Äntligen höst! Famna växlar upp

  • Utredningen om idéburna aktörer i välfärden går in på slutsträckan – klar om tre månader.
  • Famna, Forum, Idea och KFO jobbar vidare med idéerna från ”Projekt Pondus” – hela tiden.
  • Famna arbetar för att arbetsintegrerande sociala företag ska få en roll i Arbetsförmedlingens nya LOV-struktur.

Listan kan göras ännu längre. Det händer mycket nu. Famna jobbar på, på flera fronter med såväl påverkansarbetet som de organisatoriska förändringarna.

Utredningen först
När detta skrivs är det ett dygn till nästa referensgruppsmöte. Vi har fått ta del av utredarens preliminära texter och tankar om IOP. De är på många sätt intressanta, analyserande, välstrukturerade och bringar klarhet bland aktörer, liksom i principer och processer. Tyvärr verkar de dock inte gå så långt som jag hade hoppats i riktning mot skarpa förslag. Vi får se vad referensgruppsmötet kan påverka i detta skede.

Som jag skrev i mitt förra blogginlägg bedömer jag att utredningen är på god väg att knäcka nöten avseende en tydlig definition. Vid vårt senaste möte vred och vände vi på begrepp som ”oegennyttigt”, ”överskott” och ”koncern” som i vardagsspråk inte är så komplicerade men som i lagstiftningssammanhang måste landa precis rätt. Utredningen har under sommaren också grunnat  på hur missbruk av definitionen ska kunna stävjas, liksom vad exakt en idéburen organisation ska kunna göra med ett eventuellt överskott. Är satsningar på exempelvis forskning förenligt med att vinsten inte delas ut? Investeringar i nya idéburna företag? Viktiga frågor som måste få svar i betänkandet så småningom. Utredningen ska presentera sina förslag i december 2019. Om förslagen blir bra tror jag att detta arbete har förutsättningar att förändra synen på idéburen sektor och dess roll i välfärden.

Projekt Pondus och civilsamhällets samlade styrka
Mycket har hänt i diskussionerna mellan en rad organisationer, i första hand de båda arbetsgivarorganisationerna IDEA och KFO samt Forum och Famna. Vi har haft workshopar där vi analyserat skillnader och likheter, till exempel i Forum och Famnas sätt att bedriva påverkansarbete och vilka frågor vi har på agendan. Ni som var med vid Famnas årsmöte vet att många stora frågor är i luften om hur vi bäst formerar oss i sektorn för att få genomslag. Just nu är rätt tid. Dels därför att det politiskt nu händer mycket – se till exempel punkten ovan om utredningen som kan förändra landskapet i vilket vi verkar – dels därför att processen i sig attraherar nyfikenhet och intresse också från dem som står utanför de omedelbara diskussionerna. Vi märker att vi satt en boll i rullning som många vill veta vartåt den är på väg och funderar på om de vill vara med och sparka på.

Famna är en medlemsorganisation och stora förändringar görs självklart inte i ett vacuum utan ordentlig förankring. Den 27 november kommer vi att genomföra ett medlemsmöte med avstämning, information och diskussion. Skriv in den dagen i kalendern! Mer information kommer till alla medlemmar. Vi har bjudit in direktören för norska Virke Ideell og Frivillighet, Inger Helen Venås, som ska beskriva hur man i vårt västra grannland löst frågan med kombinerad intressepolitik och arbetsgivarfrågor i en och samma organisation.

Arbetsförmedlingens omstöpning och den idéburna sektorn
Famna försöker vara på hugget och föra fram de idéburna arbetsintegrerande företagens potential och möjliga roll när Arbetsförmedlingen görs om till LOV-system. I den här artikeln på sajten kan du läsa om möjligheten att delta i en hearing som Arbetsförmedlingen håller i den 23 september. För egen del tycker jag att detta nya fält för vårt påverkansarbete är både svårt och spännande. Svårt därför att Famna inte traditionellt varit inne på det arbetsmarknadspolitiska området och vi därför behöver utveckla såväl kunskaper (egna och beslutsfattares!) som kontaktvägar. Spännande därför att det så uppenbart är ett öppet fönster där stora förändringar är på gång och där en viss lyhördhet för våra lösningar borde finnas.

I den andan besökte jag tillsammans med två kolleger en av våra nyare medlemmar, Basta i Nykvarn, och träffade såväl styrelseordförande som verksamhetschef där. De har 25 års erfarenhet av att arbeta med arbetsintegration och hade många konstruktiva synpunkter på hur vi kan arbeta vidare i påverkansarbetet. Tack för era synpunkter, tillsammans gör vi den idéburna sektorn starkare!

 

Senast uppdaterad 2019-10-17

Fler nyheter från Famna