Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Är det nu det börjar?

Vad har ärkebiskopen, Timbuktu och socialministern gemensamt? Eller för den delen en poet, en ekonomiskpolitisk talesperson och en historieprofessor? Svar: de medverkade alla vid Nystas lanseringskonferens Ett bättre Sverige. I dessa dagar då nästan all offentlig debatt handlar om regeringsbildning och spekulationer om talmansrundor och extraval vill jag slå ett slag för ett mer långsiktigt arbete.

Nysta – civilsamhällets nystartsgrupp har i sin slutrapport över hundra policyförslag för ett bättre Sverige. Några av dem presenterades vid lanseringskonferensen i förra veckan, och missade du den så surfa in på www.nysta.nu – det är värt den tid du avsätter.

Någon har liknat politiskt påverkansarbete vid ett maratonlopp. Men det tar inte 4½ timmar utan emellanåt lika många år att få igenom ett förslag i en demokrati. Att driva på för bättre förutsättningar för civilsamhället och idéburen välfärd kan komma att kräva flera maratonlopp. Men nu har vi en fantastisk genomlysning, genomförd under ett års tid av ledande personer inom civilsamhällets hela bredd, med så många bra förslag att det ska bli ett sant nöje att ställa sig på startlinjen. Det kommer att krävs uthållighet, energi och envishet; Nystarapporten är en mycket god hjälp i det arbetet. Det är nu det börjar.

Vi som ingått i projektets styrgrupp skriver i ett slutkapitel att nu tar nästa fas vid:
Nysta startades som ett projekt med en början och ett slut. Startskottet var pandemin men förslagen sträcker sig långt bortom den. Nu måste idéer och förslag tas om hand i permanenta strukturer. Nysta har haft förmågan att samla stora delar av civilsamhället för att vi tillsammans ska blicka framåt och tänka vidare. Den lösa och tillfälliga formen hos projektet har varit en styrka och en plattform för nya tankar, idéer och möten.

Men för att driva förslagen vidare, för att få beslutsfattare att lyssna och lagstiftare att ta till sig behovet av förändring, behövs ett mer samlat civilsamhälle. Därför är det bra att Fremia har bildats, med en tydlig ambition om ett starkt analys-, opinions- och påverkansarbete. Vi hoppas att det ska bli en nyckelaktör i det kommande arbetet för att förverkliga Nystas tankegods. Och några av oss är ju involverade också där och kommer såldes överlämna stafettpinnen till oss själva. Det gör i alla fall jag med stor glädje och det ska bli roligt förvalta de många goda idéerna.

Så det är nu det börjar.

Men först en rejäl semester!

Trevlig sommar alla bloggläsare!

Senast uppdaterad 2021-08-30

Fler nyheter från Famna