Aleksandra WassoAktuellt

Är målet Tio2030 realistiskt och relevant?

Den idéburna sektorns mål, att utgöra 10 procent av välfärden 2030 innebär att den ska bli tre gånger så stor, behövs det? Är det relevant och realistiskt?  I tidskriften Kurage resonerar Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton kring dessa frågor och sektorns utgångpunkt och möjligheter. Men också om idéburna organisationers särart och mervärde som ofta kolliderar med omvärldens logik. Ulrikas irritation och önsketänkande delas förmodligen av flera i sektorn. Igenkänningsfaktorn kan ge tröst och ork att fortsätta kämpa – du är trots allt inte ensam. Men det viktigaste budskapet är att målet Tio2030 är  ett roligt mål att försöka nå även om det är en utopi.

Har du tidskriften Kurage på ditt bord eller någonstans på din arbetsplats föreslår vi att du plockar upp Kurage för att läsa Ulrikas artikel.

Senast uppdaterad 2022-08-26

Fler nyheter från Famna