Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Arbetsmiljöverket inspekterar äldreomsorgen

Arbetsmiljöverket genomför inspektioner för att förbättra arbetsmiljön för personal inom äldreomsorg, hemtjänst och äldreboenden. Tillsynen påbörjades 2017 och avslutas i december 2019. Hittills har myndigheten gjort drygt 1 200 besök hos drygt 150 arbetsgivare. Arbetsmiljöverket skriver att ”tillsynsinsatsen berör såväl kommunala som privata huvudmän”. En slutrapport kommer när uppdraget är klart. Klicka här för mer information.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna