Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Arena Första Lång – nytt i Göteborg

 

”Arena Första Lång” är en ny mötesplats och samhällsarena i Göteborg, på Första Långgatan 17 B.

I samarbete med Hyresgästföreningen har Bräcke diakoni startat en scen och mötesplats med ett brett program kring medborgarengagemang och samhällsfrågor.

I lokalerna driver Bräcke även Kök:17, en lunchrestaurang och café. Det drivs med inriktning på närodlat och ekologiskt.

Med Bräckes vision ”Ett medmänskligare samhälle” i bakhuvudet vill Bräcke och Hyresgästföreningen hitta nya vägar att påverka samhället.

Seminarierna
Den nyöppnade scenen erbjuder samtal och seminarier vid frukost, lunch och på aftonen.

Under juni blir det till exempel ett seminarium om lymfödem och smärta, med fysiologer från Bräcke diakoni. Det hålls 1 juni kl. 9.

På eftermiddagen den 8 juni är det aktuella ämnet Krismottagning för ensamkommande unga, tillsammans med Skyddsvärnet Göteborg.

Den 9 juni är det vernissage i Förbättringskraft, då tvärprofessionella verksamhetsteam Vernissage10visar hur de jobbat med förbättringar i sin arbetsvardag. Förbättringsidéerna kommer från medarbetarna själva, som också genomför, mäter och synliggör sina förbättringar.
Under våren 2016 har sammanlagt nio förbättringsteam från tio olika verksamheter gjort mätbara förbättringar i sina verksamheter.

Bräcke diakonis program på Arena Första Lång finns här.

Så välkomna till Första Långgatan 17 B för att äta lunch och fika, men framför allt ta del av intressanta seminarier rörande samhällsdebatten, med en medmänsklig twist.

Maten på Kök:17 spänner över vegetariskt, fågel, fisk och mittemellan. Hos Kök:17 finns något för alla smaker.

Här en länk till Kök:17

Här en länk till Arena Första Lång med komplett program och information.

Några exempel på vad samtalen innehöll under maj månad:
* Ett par frukostsamtal på temat ”Om att vilja bidra till ett medmänskligare samhälle”, bland annat mellan Ulf Kamne, kommunstyrelsens vice ordförande och Anna Österberg, präst på Bräcke diakoni.

* ”Omvänd integrering – en vinst för alla barn”, där en specialförskola för barn med Johannarörelsehinder och en vanlig förskoleavdelning ligger vägg i vägg, med gemensamma rum och aktiviteter där barnen kan träffas och utvecklas tillsammans. ”För mig är det viktigt att vi fokuserar på allt det som barnen kan istället för att prata om allt som de inte kan”, poängterar förskolechefen Johanna Björnhage.

* Kvällssamtal om terrorism och vad Sverige gör för att motverka detta.

* Frukostseminarium om Neuropsykiatriska diagnoser

* Lunchträff om Demokratiutredningen med utredaren Olle Wästberg.

Dessutom har Hyresgästföreningen seminarier och möten på Arena Första Lång.

Första Långgatan ligger i Masthugget i Göteborg. Det var den första av långgatorna och fick sitt namn 1883. Tidigare hette sträckningen Smala Vägen, skriver Wikipedia.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna