Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Årets bästa idéburna samhällsförbättrare 2018: Bräcke diakoni

– RättVisat har ett tydligt fokus på brukarmakt, som är centralt i den idéburna sektorn. Bräcke diakoni har potential att nå ännu fler med appen än de redan gör. Den är ett bra exempel på att den idéburna välfärden ligger väl till i den digitala utvecklingen, säger juryns ordförande Jenny Hjalmarson, projektchef på Famna

– Jag är mycket glad och stolt över att jag och min kollega Lina Bjarnegård Carlsson har lyckats förmedla hur bra och viktig RättVisat är. Vi har trott på appen från början och har nu fått bekräftelse på att andra också gör det, säger Johanna Björnhage, projektledare för appen på Bräcke diakoni.

– Inom välfärdteknik tar man ofta fram produkter för att effektivisera, kostnadssäkra och förenkla för personalen runt omkring brukaren eller patienten. Vi har tagit fram en produkt som riktar sig till den person som allt handlar om. RättVisat ger den unga individen möjlighet att vara delaktig i sitt eget liv och i de beslut som tas om hen. Att vara bärare av sin egen kommunikation, säger Johanna Björnhage.

Priset delades ut i samband med Famnas höstkonferens i Falköping.

Juryns motivering:
Appen RättVisat – mitt digitala kommunikationspass ger barn och unga med funktionsvariation ett nytt sätt att kommunicera om sig själva.

Med hjälp av RättVisat kan användaren själv, familj och assistenter fotografera, spela in videoklipp och förklara vem användaren är och hur hen kommunicerar.
Smidigt och lättillgängligt att visa för till exempel ny personal på boende och i skola.

Årets bästa samhällsförbättrare 2018 ökar möjligheten för barn och unga med funktionsvariation att bli medskapare i sin egen omsorg.
Skaparna av denna innovation har sökt en enkel och lättillgänglig lösning. Målgruppen är barn som har unika sätt att utrycka sin vilja och åsikter, och innovationen hjälper barnen att göra den viljan begriplig för fler. Genom användningen av en app på en läsplatta ökar barnets möjlighet att få makt över sitt eget liv. Personerna bakom appen har utvecklat en idéburen innovation som har potential att spridas till många.

Priset går till Bräcke diakonis arbete med ”RättVisat – mitt digitala kommunikationspass”.

Appen har ett tydligt fokus på brukarmakt, vilket är centralt i den idéburna sektorns värld. RättVisat ökar möjligheten för personer med funktionsvariationer att medverka i att berätta om sig själva. Målsättningen med appen är att den ska nå så många som möjligt till så låg kostnad som möjligt. Appen RättVisat är ett bra exempel på att den idéburna välfärden ligger väl till i den digitala utvecklingen. Och Bräcke diakoni visar på detta vis att verksamheten ligger i digital framkant.

Projektet drivs av Bräcke diakoni med stöd från Arvsfonden.

Det är tredje året som priset för Årets bästa idéburna samhällsförbättrare delas ut. De tidigare pristagarna är Skyddsvärnet år 2016 och Mobilitetscenter i Göteborg i fjol.

Bilden:
Claes Elfsberg, Falköpings-konferensens moderator och prisutdelare, överlämnar diplom och prischeck till Johanna Björnhage, en av skaparna av appen RättVisat.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna