Anders malmstenIdéburet företagande

Årets Tillväxtrapport är här

Famnas medlemmar ökade sin omsättning med sex procent under 2019. Det är den starkaste tillväxten på flera år. Men det ekonomiska överskottet är obefintligt, utan vinster från finansverksamheten skulle Famnas medlemmar sammantaget gå med en förlust.

Famna producerar varje år en rapport över tillväxten bland medlemmarna. Rapporten bygger på de ekonomiska resultaten hos alla Famnas medlemmar. Eftersom många av medlemmarna är stiftelser eller ideella föreningar redovisas inte resultaten öppet som för aktiebolag. Det gör att Tillväxtrapporten är den enda sammanställningen över utvecklingen i den idéburna sektorn. Hela rapporten kan laddas ner via denna länk.

Årets rapport visar på många viktiga resultat:

  • 2019 växte de idéburna verksamheterna med 6,2 procent. Det är den största ökningen sedan 2016. 
  • Tillväxten 2019 var fördelad på många organisationer och är – till skillnad från tidigare tillväxtår – inte orsakad av en enskild händelse så som försäljning av en fastighet. 
  • De största medlemmarna visar den starkaste tillväxten. De tretton organisationerna som omsätter över 100 miljoner kronor hade en genomsnittlig tillväxt på 8 procent under 2019. 
  • Vinstmarginalen är dock fortsatt ett problem i den idéburna sektorn. För att klara investeringar och tillväxt krävs att verksamheten ger ett överskott. 
  • Under 2019 gick de största organisationerna med förlust i verksamheten. Endast tack vare finansnettot blev det ett positivt resultat på nedersta raden. Även de största medlemmarna behöver alltså ta från avkastningen på sina finansiella tillgångar för att inte gå med förlust. 

Eftersom pandemin förändrat förutsättningarna så totalt under 2020 har Famna även samlat in uppgifter om det ekonomiska resultatet för det innevarande årets åtta första månader bland de största medlemmarna. Rapporten visar att dessa medlemmar har klarat ekonomin hyggligt tack vare att man varit snabba att ställa om och ta på sig nya uppgifter. I rapporten berättar  tre medlemmar, Ersta diakoni, Stockholms Sjukhem och Göteborgs Stadsmission, hur de hanterat pandemins effekter.

Senast uppdaterad 2021-01-27

Fler nyheter från Famna