Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Årsmöte Famna 11 maj

Famnas årsmöte börjar kl. 10 då ministern talar, och hålls i Bullkyrkan vid Stortorget i Gamla stan.

På årsmötet kommer det bli tal och samtal med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Alice Bah Kuhnke, med egen bakgrund i sektorn, är den minister som har ansvar för civilsamhällesfrågorna.

Mats Jutterström, från Handelshögskolan och Score, ger förhandsinformation på årsmötet om en färsk specialstudie MJ1om idéburen välfärds kapitalförsörjning vid tillväxt och nystart.

20120917_SSE_SophieNachemson-Ekwall_001Sophie Nachemson-Ekwall, också från Handelshögskolan, kommer presentera tankar om ägarstrukturen i Sverige och civilsamhällets roll. Sophie Nachemson-Ekvall har nyligen skrivit en idéskrift om ägande, kapital och civilsamhällets potential.

Årsmötesprogrammet finns på länk här.

 

Lite bakgrund och historia:
Bullkyrkan ligger i Grillska Huset, som är Stockholms Stadsmissions centrala lokaler.
Stadsmissionen bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stockholms Stadsmission bedriver också skolverksamhet och sociala företag. Arbetet utförs av anställd personal och volontärer. Verksamheten finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, bidrag från stat, kommun och landsting samt intäkter från vår affärsverksamhet.

Stadsmissionen hjälper barn och ungdomar som behöver stöd av en vuxen, barnfamiljer i kris, ensamstående mammor som inte får ihop sin vardag ekonomiskt, unga vuxna som är i behov av terapi, unga föräldrar som behöver stöd och råd, äldre som lever i ensamhet, liksom alla de män och kvinnor som lever i hemlöshet eller missbruk.

Mer om Stadsmissionens historia kan du läsa här.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna