Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Artiklar i LOs tidning Arbetet: Välfärdsuppgörelse öppnar för idéburna företag

Alternativet som levt i skymundan träder nu fram, de idéburna företagen. I förra veckan enades regeringen samt Vänsterpartiet i en uppgörelse om vinster i välfärden. I denna uppgörelse skall man utreda ett antal åtgärder för att få bort vinstjakten som incitament.

– Det välkomnar vi, säger Lars Pettersson, generalsekreterare för Famna, en organisation för de idéburna företagen inom vård och omsorg.

Läs artikeln “Välfärdsuppgörelse öppnar för idéburna företag” här

 

De anställda vid Brommageriatriken driva av viljan att hjälpa de gamla och sjuka. De är ett bra exempel på hur privata vårdföretag inte måste ha vinstintresse för att fungera väl.

– “Upphandlingar handlar annars väldigt mycket om lägsta pris, det gör att idéburna företag som har högsta möjliga kvalitet som ledstjärna har svårt att hävda sig. Det betyder inte att ett idéburet företag inte behöver generera överskott. Det måste vi göra för att kunna utveckla verksamheten. Den stora skillnaden är att vi använder alla överskott för att förbättra verksamheten”, säger Mats Brådman, verksamhetschef för Brommageriatriken.

Läs artikeln “Bra vård är främsta drivkraften” här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna