Anders malmstenAktuellt

Arvsfonden vill bryta ungas psykiska ohälsa 

Har du idéer för projekt som stärker barns och ungas psykiska hälsa? Allmänna arvsfonden satsar minst 500 miljoner kronor för att bryta den psykiska ohälsan bland unga. Därför drar man igång Psykbryt och uppmanar organisationer att söka pengar till nyskapande projekt för barn och unga som ska motverka psykisk ohälsa.

Arvsfonden understryker vikten av att de unga är delaktiga i projekten samt att det finns en plan för projektets överlevnad efter det att Arvsfondens stöd tagit slut. Allmänna arvsfonden erbjuder pengar för projekt- eller lokalstöd. Ett projekt kan pågå i upp till tre år med stöd från Arvsfonden. Ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer kan söka pengar för projekt- och lokalstöd som riktar sig till barn och unga. Läs mer här om projekt och hur du kommer i kontakt med Arvsfonden via denna länk.

Senast uppdaterad 2020-04-20

Fler nyheter från Famna