Aleksandra WassoOkategoriserade

Seminarium 9 dec: Att bygga kultur i en värdestyrd organisation

Organisationers kultur påverkas starkt av värderingar. Därför har en värderingsstyrd organisation en särskild möjlighet att skapa en ändamålsenlig kultur med utgångspunkt i sin värdegrund.

I vår tid handlar kulturbygget om att hitta en ny balans mellan lydnadskultur och ansvarskultur, där den senare är viktigare men också svårare att få till. Med ett främjande/salutogent förhållningssätt ökar chansen att man kan påverka rörelsen i en önskad riktning.

Anders Hanson är författare och konsult inom ledarskap och hälsa. Han har bland annat skrivit om Salutogent ledarskap (2010) och Salutogen kultur (2015)

 

När? 9 dec kl. 8-9

Vart? Teams

Anmälan? Gratis men föranmälan krävs, kontakta kajsa.sandberg@famna.org

 

Senast uppdaterad 2022-09-08

Fler nyheter från Famna