Aleksandra WassoKvalitet och utveckling

Att styra verksamheten dit där vi vill vara

Vem styr och vem ska styras? Hur ser relationen ut? Vilken legitimitet har den/de som styr? Detta var frågor som Johan Sverker, verksamhetskonsult PwC, tog upp i Famnas morgonseminarium om att välja rätt styrmetod. Han ägnade timmen åt att guida Famnas medlemsorganisationer i att styra från där man är till dit där man vill vara.

Under seminariet tog Johan Sverker upp fyra olika sorters verktyg för styrning: kultur, planering, cybernetisk styrning och administrativ styrning. Han menade att dessa olika verktyg är viktiga att gå igenom då det är väsentligt för organisationen att analysera varför man gör det man gör och vad syftet är med det.

Klara Rapp, verksamhetsutvecklare och moderator under seminariet sammanfattade det bra: ”Vikten av att kärleksfullt ifrågasätta det vi faktiskt gör”

Vidare menade Johan Sverker att man måste balansera legitimitet med effektivitet och att båda är minst lika viktiga. Han uttryckte att man kan göra saker som inte alltid är effektiva utan handlar om att vinna legitimitet som verksamhet, som till exempel bli lyssnad på eller få förtroende.

Johan Sverker slog även fast att det finns mål som är styrbara och sådana som är påverkbara. Därför är det viktigt att sortera målen och förstå var de hör hemma. Han gick också in på specifikt hur idéburna organisationer kan hantera komplexa och motstridiga krav inom verksamheten. Att man som organisation till exempel kan vinna legitimitet på att vara transparant med att man inte fokuserar på alla målen samtidigt.

Du kan ta del av detta och mycket mer från seminariet på vår Youtube-kanal här.

 

Senast uppdaterad 2022-06-17

Fler nyheter från Famna