Anders malmstenMedlemsnyheter

“Att vara fattig ska aldrig vara kriminellt”

”Den som lämnar sitt hem och sina barn för att sitta med en pappmugg utanför en butik hundratals mil bort i regn, rusk och minusgrader, gör det inte för sitt höga nöjes skull, utan för att han eller hon inte har något val. Lika lite som det går att lagstifta bort fattigdom går det att i praktiken lagstifta bort dess konsekvenser”, skriver Sveriges Stadsmissioner med Stadsmissionerna i Göteborg, Eskilstuna, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.

Debattartikeln i sin helhet på länk här.

Stockholms Stadsmissions direktor Marika Markovits ser risker med vad ett förbud skulle innebära för alla de människor som idag befinner sig i Sverige. Hon säger:

­– Det är inte så att dessa människor försvinner bara för att vi inför ett förbud utan risken är att det tvingar ut dem till mer sårbara sätt till försörjning eller kriminalitet, säger hon.

Stockholms Stadsmission bedriver Crossroads i samarbete med fler aktörer, däribland Stockholms Stad, ett informations- och rådgivningscenter om det svenska Marika_Markovits-1_websamhället och arbetsmarknaden för EU-medborgare i utsatthet. Där kan individen bland annat få utbildning i svenska, hjälp med arbetssökningar, stöd i kontakten med myndigheter, men också få hjälp med basala behov såsom mat, dusch och värme.

Sveriges stadsmissioner där Stockholms Stadsmission ingår driver tillsammans projektet ”EU-migranter som resurs”. I projektet försöker Stockholms Stadsmission utveckla konkreta alternativ till tiggeri och visa på goda exempel på arbetsintegrering. För den enskilde EU-medborgaren kan det handla om att sälja en vara eller en tjänst, att få ett tidsbegränsat jobb eller rent av möjligheten att starta ett eget företag.

Den goda människosynen går förlorad
Debatten kring tiggeri har länge varit infekterad, polariserad och inte alltid faktaunderbyggd med följden att grundproblematiken och en god människosyn har gått förlorad.

– Vi ser det som en viktig uppgift att förmänskliga den utsatthet som i det här fallet driver människor till tiggeri. Människor tigger inte för att de vill, de tigger för att de måste. Det är ett sista desperat försök att försörja sig själva och familjen i hemlandet. Att vara fattig kan aldrig vara kriminellt, säger Marika Markovits.

Senast uppdaterad 2016-08-29

Fler nyheter från Famna