Åsa GunnarssonAktuellt

“Snabba upp handläggningen, IVO”

Famna anser att IVO:s handläggningstider och avgifter är oacceptabla. I en gemensam skrivelse tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Vårdföretagarna och Fremia vill man att se en snabb ändring.

Åsa GunnarssonAktuellt, Möten och arrangemang

Arbetsmarknadsnätverket träffas 31 januari

Den 31 januari är det dags för arbetsmarknadsnätverkets första möte för året. Då medverkar Emil Johansson, enhetschef på Arbetsförmedlingen, för att berätta om läget på Arbetsförmedlingen med anledning av myndighetens pågående reformering. Anmäl dig senast den 30 januari.

Åsa GunnarssonAktuellt

Idéburna i medierna januari

Medierna har under januari bland annat rapporterat om oro för smitta på äldreboenden, riksrevisionens granskning av stödet till civilsamhället och Röda Korsets kritik rörande debatten om papperslösa.

Åsa GunnarssonAktuellt

Famna om efterlängtad prop: ”Känner viss oro”

Nu verkar den vara på gång, den efterlängtade propositionen baserad på Samuel Engbloms utredning ”Idéburna aktörer i välfärden”, SOU 2019:56. Enligt regeringens propositionslista ska den komma den 11 mars i år.

Åsa GunnarssonGeneralsekreterarens blogg

Ny regering – tillbaka på ruta noll?

2 november: civilministern svarar på vår debattartikel att det kommer en proposition om idéburen välfärd till våren.
30 november: Civilministern avgår. Ny civilminister tillträder.
3 december: Famna och Studieförbunden ber att få träffa den nya ministern, Ida Karkiainen.
13 december: ministern assistent meddelar att ministern inte har tid att träffa oss ”i nutid”.

Åsa GunnarssonAktuellt

Tillväxtrapporten 2021 visar ökad omsättning och vinstmarginal

Famnas årliga Tillväxtrapport är färdig. Den visar bland annat att Famnas 102 medlemmar ökade sin sammanlagda omsättning med 4,5 procent och vinstmarginal med 3,7 procent under 2020. I dagens Altinget Civilsamhälle kommenterar generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton resultatet.