Julia SundinAktuellt

Budskap till Stockholms stad: inkludera relevanta idéburna aktörer

Socialdemokraterna i Stockholm har lagt fram en motion med förslag på införandet av en handlingsplan för främjandet av ”sociala företag”. Kommunstyrelsen har låtit Famna tycka till om förslagen. Famna ställer sig positiva till förslaget om handlingsplan. Men det är bekymmersamt användande av begreppen.

Julia SundinAktuellt

Sveriges Stadsmissioner på DN Debatt om fattigdom

Sveriges Stadsmissioners talesperson i fattigdomsfrågor och direktor för Göteborgs Stadsmission, Lotta Säfström, skrev den 17 oktober på DN Debatt en viktig artikel om brister i statistiken och om hur människor i ekonomisk utsatthet inte får tillgång till den hjälp de har rätt till.