Lisa LidgrenAktuellt, Idéburet företagande

Fyra nya filmer med Famna-medlemmar

De närmaste månaderna tar tusentals nya politiker plats i kommuner och landsting. Ska Famna nå målet att idéburen välfärd ska växa kraftigt måste dessa nya lokalpolitiker förstå fördelarna med idéburen välfärd. Famna inleder därför en kampanj idag där företrädare för fyra medlemmar förklarar vad idéburen välfärd är för något. Titta och lyssna på filmerna här.

Lisa LidgrenAktuellt, Idéburet företagande

Tack politiker för ert stöd – här är våra krav

På Famnas årsmöte idag, den 17 maj, kommer vi att behandla ett förslag som innebär att vi ska arbeta för att fyrfaldiga den idéburna sektorns verksamhet till år 2030. Detta kommer att ställa mycket stora krav på våra egna verksamheter. Vi som arbetar inom de idéburna verksamheterna behöver utveckla vårt entreprenörskap och bli modigare i upphandlingarna. Inom Famna behöver vi jobba mycket hårdare med att driva på politiken på nationell nivå så att den skapar förutsättningar för nya idéburna företag och för bättre upphandlingsregler. Det kommer både vi själva och ni lokalpolitiker att ha stor nytta av.

Lisa LidgrenOkategoriserade

Kommande regionala möten och nätverk

25 maj – Järna. Famnas kansli och styrelse bjuder in till ett öppet möte för verksamheter i Järna med omnejd. 31 maj – Stockholm. Styrelseledamöterna Karin Thalén, Nilla Helgesson och Eva Frunk Lind bjuder in till ett första möte i det blivande Stockholmsnätverket – inriktning LSS. 1 juni – Malmö. Idéburen vård och social omsorg med människan i centrum.

Lisa LidgrenAktuellt, Idéburet företagande

Låt oss stärka välfärden

Debatt – verklig valfrihet kräver en välfärdsmix med både offentlig och privat kommersiell välfärd. Men också att de idéburna aktörerna får spela en mycket större roll än i dag. Egentligen borde idéburna aktörer inte ses som ”komplement”: Många av våra medlemmar grundades av kyrkor och samfund för mer än 150 år sedan och verkade långt före den skattefinansierade välfärden och de stora välfärdskoncernerna. Andra är mer sentida initiativ som till exempel tjej- och kvinnojourer eller verksamheter för ensamkommande flyktingbarn. Alla har de det gemensamt att drivkrafterna är sprungna ur ett socialt och medmänskligt engagemang.

Lisa LidgrenGeneralsekreterarens blogg

Sanningens minut i Riksdagen 7 juni

Precis efter nationaldagen röstar Riksdagen om två viktiga betänkanden. I det ena får idéburen sektor undantag från vinstreglering (FiU44) och i det andra får vi bättre upphandlingsregler (FiU43). Om de går igenom. Famna har jobbat hårt för både undantaget och LOU-förbättringarna och vi är såklart glada att de har kommit så här långt. Införande av vinstreglering (Välfärdsutredningens förslag) blir med … Läs mer