Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Bästa idéburna samhällsförbättraren 2016

Bakgrund

I Sverige finns det många priser och utmärkelser. Allt ifrån SM i göteborgsvitsar till åtminstone jordens finaste – Nobelpriset. Så gott som alla branscher och sektorer inom arbetslivet har någon slags utmärkelse eller pris för goda utvecklande insatser.  Idéburen sektor och Famna vill inte vara sämre och därför inrättas ”Årets bästa Idéburna samhällsförbättrare” – en utmärkelse att vara stolt över.

Sveriges välfärd behöver och vill se att den idéburna sektorn med föreningar, organisationer och icke vinstutdelande företag växer och tar ansvar för en större andel av den totala välfärdsmarknaden. Famna vill stötta denna utveckling på många olika sätt. En utmärkelse som ger stolthet och inspiration/lärande till hela sektorn är ett sätt.

Kriterier

Utmärkelsen vill uppmärksamma förnyelse och innovation. Det kan vara något som förbättrat kvaliteten, ökat effektiviteten, bidragit till en hållbar utveckling eller gjort arbetet enklare. Allt i syfte att öka nyttan för dem vi är till för – våra brukare.  Till exempel kan det vara en ny metod, ett nytt arbetssätt, en ny framgångsrik finansieringsmodell eller kanske en teknisk utveckling.

Innovationen/förnyelsen får inte vara mer än tre år gammal och det är viktigt att ni kan berätta om hur den har bidragit till den ökade nyttan för brukarna.

Utmärkelsen kan tilldelas en enskild medarbetare, en arbetsgrupp, enhet eller hel organisation.

Jury

En jury bestående av nedanstående personer kommer att läsa samtliga bidrag och genom motivering utse en medarbetare, arbetsgrupp, enhet eller hel organisation till utmärkelsen.

  • Truls Neubeck, Ställföreträdande Generalsekreterare Famna, Ordförande
  • Ewa Kardell, Äldreomsorgschef i Haninge Kommun.
  • Jonas Wihlstrand, Socialchef Stockholms Stadsmission.
  • Johanna Adami, Rektor Sophiahemmet Högskola.

Pris och utnämning

Utnämningen av ”Årets bästa Idéburna samhällsförbättrare” sker under högtidliga former vid Famnas höstkonferens i Falköping den 26-27 oktober. Priset utgörs av äran, diplom och 5000 kronor. Pristagaren får också möjlighet att presentera sig och sina idéer på konferensen. En presentation kommer också att publiceras på Famnas webbplats och spridas i sociala medier.

 

Så, var med att lämna förslag på ”Årets bästa Idéburna samhällsförbättrare” genom att skicka in en tydlig och väl motiverad nominering på högst en A4, senast fredagen den 30 september till info@famna.se.

Skriv ”Nominering” i ämnesraden!

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna