Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Bättre liv för barn i familjehem – ny rapport

 

”Förslag på åtgärder som skulle göra skillnad för samhällets mest utsatta”. Den underrubriken leder nästan tanken till Karl Bertil Jonsson, men i det här fallet handlar det om en rapport skriven av två professorer i juridik och i socialt arbete, Titti Mattsson och Bo Vinnerljung, och som handlar om barn i familjehem.

Rapporten är utgiven av SNS förlag och kan laddas ner här.

Författarnas förslag till förbättringar för barn inom familjehemsvården berör tre viktiga områden för barnen: Hälsa, skolgång och familjesituationen.

Rapporten Barn i familjehem handlar om de tusentals barn som är placerade i familjehem men som alltför ofta hamnar mellan myndighetsstolar eller i onödan får sämre livsmöjligheter på andra sätt.

Det finns en paradox i Sverige, sa Bo Vinnerljung vid presentationen: Sverige har världens bästa barnhälsovård, men vården når inte alla barn.

En del aspekter är enkla att förbättra. Tandhälsa och karies är en sådan sak, sa Vinnerljung. Ett extremenkelt sätt att höja kvalitetsnivån i samhällsvården är att alla familjehemsplacerade barn får möjlighet till tandläkarbesök. Idag är karies utbrett bland de familjehemsplacerade barnen.

Detta och andra förslag i rapporten är egentligen ganska enkla förändringar som skulle kunna leda till stora förbättringar för dessa utsatta barn.

Det borde, betonade författarna, införas tvingande regler för alla kommuner och landsting att erbjuda hälsokontroller med läkarundersökning när barn placeras. Detta skulle vara en viktig förbättring för barnen och är fullt möjligt att genomföra på kort sikt.

Skolan är ett annat område där det finns möjligheter till kvalitetshöjning. Barnen i familjehem har sämre betyg än andra barn med samma begåvning, konstaterar rapporten. Det är en helt onödig situation, och författarna skriver: ”Den kanske viktigaste frågan är: måste det vara så här?”

De svarar på frågan själva: Nej, all internationell kunskapsöversikt visar att det är möjligt att påverka familjehemsplacerade barns skolprestationer. Det finns goda förutsättningar för att ändra barnens situation, och det viktiga är att motverka tidiga skolmisslyckanden, enligt den samlade kunskapen.

Mattsson och Vinnerljung föreslår färdighetstester i läsning och räkning för dessa barn, och kompenserande insatser för att få en rimlig chans att komma ifatt sina klasskamrater.

Rapporten betonar även att barn som klarar skolan dåligt är en högriskgrupp för så gott som alla framtida psykosociala problem.

I rapporten finns ett flertal förslag med juridisk inramning för att möjliggöra förbättringar inom hälsa, skola och familjesituation för de familjehemsplacerade barnen, så att dessa särskilt utsatta barn ska kunna få samma förutsättningar som andra barn, och inte som idag att vara förfördelade, helt utan egen förskyllan och i onödan.

 

I.O.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna