Anders malmstenAlla nyheter

Bättre liv för sjuka äldre – slutrapport

Slutrapporten för satsningen De mest sjuka äldre som pågick under 2011-2014 har publicerats. Satsningen har samordnats av Eva Nilsson Bågenholm som utsågs till nationell äldresamordnare. Målet för den fyraåriga satsningen har varit att alla ska kunna åldras med trygghet och självbestämmande, med tillgång till en god vård och omsorg. För att uppnå detta satsade regeringen 4,3 miljarder kronor under perioden för att stärka och intensifiera samverkansarbetet mellan landets landsting och kommuner. Detta så att vården och omsorgen i större utsträckning ska kunna utgå från de mest sjuka äldres behov.

Länk till slutrapporten.

Senast uppdaterad 2014-12-09

Fler nyheter från Famna