Aleksandra WassoAktuellt

Begränsa inte civilsamhällets möjligheter att verka i Sverige

Patrik Schröder, samordnare civilsamhällesfrågor Fremia, replikerar på debattartikeln ”Ge inte bidrag till organisationer som motarbetar demokratin” i Altinget. Det är rimligt att en nolltolerans ska gälla för bidrag till civilsamhällesorganisationer med antidemokratisk verksamhet. Samtidigt är det viktigt att det finns en proportionalitet mellan problemets storlek och de åtgärder som vidtas. Det skriver Patrik Schröder, samordnare civilsamhällesfrågor Fremia, i en debattreplik i Altinget.

Läs hela repliken här

Senast uppdaterad 2022-03-24

Fler nyheter från Famna