Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Begreppet ”civilsamhälle” får utrymme i valmanifesten

 

Det är första gången båda blocken lyfter civilsamhällets betydelse i sina valmanifest. Allianspartiernas valmanifest har ett kapitel rubricerat Ett samhälle i gemenskap, och talar om ”ett stärkt civilsamhälle”. Där poängteras att människors engagemang och delaktighet skapar tillit i samhället. Demokrati, idrott och kultur lyfts fram, men även civilsamhällets insatser för landets välfärd.

Alliansen skriver:
”Vi vill underlätta för civilsamhällets organisationer att delta i offentliga upphandlingar och har därför tillsatt en utredning med detta syfte.”

Socialdemokraterna framhåller civilsamhällets roll: att mer gemenskap, sammanhållning och samarbete behövs och att det civila samhället är en viktig del för att skapa gemenskap.

”Det civila samhället skapar mötesplatser som är fredade från kommersiella lönsamhetskrav och möjliggör utveckling av demokratin. Därför vill vi socialdemokrater skapa goda villkor för civilsamhällets utveckling.”

Socialdemokraterna:
”Det finns meningsfulla uppgifter i kommunerna och i den ideella sektorn som behöver utföras och skapar värde i samhället.”

Allianspartierna:
”De ideella insatserna har en ovärderlig betydelse för ett samhälle som håller ihop.”
Med sådana skrivingar om civilsamhällets roll finns goda förutsättningar för en bred samling kring åtgärder som stärker civilsamhällets utveckling. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har motsvarande formuleringar i sina valdokument.

 

 

Socialdemokraternas valmanifest
Alliansens valmanifest

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna