Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Bemanning på äldreboenden

 

Det var i april 2015 som Socialstyrelsen la förslag om föreskrifter för att reglera personaltillgången på äldreboenden. Socialstyrelsens förslag ledde till debatt.

En del debattörer stödde förslaget om att reglera personaltillgång, medan andra ansåg att personaltillgång bara är en av flera nödvändiga komponenter för att beskriva och få kvalitet. Händer är inte nog som kvalitetsmått, ansåg dessa debattörer, det som dessutom krävs är kompetens och kunskap hos personalen, samt bra arbetssätt för att nå kvalitet. Famna tillhörde dem som ville ha mer än enbart en reglering av antalet händer, en åsikt som Famna delade med bland andra Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Den 11 februari beslutade regeringen att en ny bestämmelse införs i socialtjänstförordningen om tillgång till personal i särskilda boenden för äldre.

Regeringen anser att det ska finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp.

Regeringen har samtidigt beslutat att inte genomföra de förslag Socialstyrelsen lagt fram om föreskrifter för bemanning på särskilda boenden.

Regeringen motiverar sitt beslut bland annat med att tillgång till personal dygnet runt är så viktig att den ska regleras i förordningen och inte i en myndighets föreskrift.

– Genom det här beslutet förtydligar vi äldreomsorgens ansvar för att de boende får det stöd och hjälp de behöver, sa barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.

Nu drar SKL igång ett arbete tillsammans med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna med att ta fram nya arbetssätt och rekommendationer för kvalitet i särskilda boenden. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommer också att bjudas in att delta.

SKL skriver i en kommentar att kvaliteten på våra äldreboenden är god, men det finns utrymme för förbättring. Det ska finnas tillräckligt med personal, men fler händer räcker inte. För att skapa bättre kvalitet behövs också ökad kunskap, bättre arbetssätt och inte minst ny teknik.

SKL:s arbete för att förbättra kvalitet och arbetssätt drar igång omedelbart och beräknas pågå under två år.

– Därefter kommer SKL rekommendera alla kommuner att anta rekommendationer om arbetssätt och kvalitet, sa Lena Micko, som är ordförande för SKL, i ett pressmeddelande.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna