Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Berika den civila marken

”Kommunernas och landstingens köp av privat välfärd ökar i år med cirka fem procent per år, men Famnas redan blygsamma andel växte med enbart hälften av det 2015” skriver Smålandsposten och fortsätter:

”Det civila samhället har setts som något trevligt men osubstantiellt när det blivit politiskt allvar. När borgerliga regeringar har sålt ut eller avreglerat i olika sektorer har det enbart handlat om att få till stånd en fungerande marknad för rent privata aktörer.”

”Den ordning vi har fastnat i idag, där den politiska energin endast riktas mot att öka det privata företagandets roll gentemot det offentliga i något slags nollsummespel, må vara en tillfredsställande slaguppställning för en liberal, men inte för en borgerlig person. Även om det inte är någon lätt sak måste medel frigöras för att berika jordmånen även för det civila samhället.”

Läs hela ledarartikeln på länk här

Famnas tillväxtrapport finns på länk här

Famnas tillväxtrapport finns sammanfattad på länk här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna