Några av skälen för medlemskap

Påverkansarbete – ökad synlighet och bättre förutsättningar för idéburen vård, social omsorg och arbetsintegration.

Famna bedriver påverkansarbete för att synliggöra idéburen sektors bidrag till den svenska välfärden. Vi är även aktiva i verksamhetsnära och medlemsspecifika frågor med anknytning till vård, social omsorg eller arbetsintegrerande sociala företag.

Famna är en etablerad remissinstans och medverkar löpande i statliga utredningars referens- och expertgrupper liksom i myndigheters råd- och arbetsgrupper. Medlemmar i Famna ges  därigenom  möjlighet  att påverka beslut som berör den idéburna välfärdssektorn, till exempel genom att ge inspel till viktiga utredningar eller att själva medverka i referensgrupper etc. Som medlemmar får ni  ökade kontaktytor med politiker och andra beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå.

Kvalitetsarbete – ständiga förbättringar av verksamheten

En viktig del av Famnas verksamhet är att underlätta för våra medlemmar att bli ännu bättre på det de redan gör. Vi vill bidra till utveckling och tillväxt. Genom att delta i Famnas kvalitetsnätverk får ni utbyta erfarenheter och samverka med andra medlemmar. Ni får även löpande nyheter och uppdaterad information om vad som händer på kvalitetsområdet inom forskningen och politiken. Famna medverkar i myndigheters, SKRs och Regeringens samråd och bedriver strategiarbete för att kunna sprida kunskap om idéburen sektor och föra tillbaka relevant information till medlemmarna.

Vem kan bli medlem i Famna?

Bedriver din organisation idéburen hälso- och sjukvård, social omsorg, arbetsintegrerande social verksamhet eller annan välfärdsverksamhet utan vinstsyfte? Bedriver ni ett systematiskt kvalitetsarbete och hämtas er primära drivkraft och mål ur er värdegrund och verksamhetsidé?

Välkomna att ansöka om medlemskap i Famna! Blanketten återfinns här. Medlemskap beviljas av Famnas styrelse.

Vad kostar medlemskapet i Famna?

Den årliga medlemsavgiften är fastställd till 0,15% av medlemmens årliga bruttolönesumma. Den lägsta avgiften en medlem kan betala är 10% av prisbasbeloppet (dvs i år 5250kr). Taket för högsta medlemsavgift är sex prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kronor.

Medlemmar vars verksamhet också bedrivs i andra branscher än vård, social omsorg eller arbetsintegrerande sociala företag och som därför har mindre än 30% av sin totala omsättning inom Famnas områden, kan få räkna ut sin medlemsavgift på ett reducerat underlag. Kontakta kansliet för mer information

Ansök om medlemskap

Ni är välkomna att ansöka om medlemskap i Famna på denna blankett: Medlemsansökan. Medlemskapet beviljas av Famnas styrelse