Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Rikta upphandlingar till ideella utförare

Bräckes verksamhet omfattar framför allt äldreboenden, hemtjänst, vårdcentraler och rehab.
I Dagens Samhälle säger vd Martin Ärnlöv att det främsta målet för Bräcke varken är tillväxt eller större vinst utan att göra livet bättre för enskilda personer.
Mot bakgrund av regeringens vilja att idéburna och icke-vinstdrivande organisationer ska ha större andel inom välfärden pekar Martin Ärnlöv på att det riskerar uppstå ett glapp: På riksnivå vill politiker öka de idéburnas andel, men på kommunal nivå finns inte samma ambition. Mellan ord och utfästelser på nationell nivå och bristande handling på kommunalplanet blir det ett politiskt vakuum.
Ett sätt att öka de idéburnas marknadsandel skulle kunna vara riktade upphandlingar, exempelvis att två av fem kontrakt gick till idéburna aktörer, tror Martin Ärnlöv.

Ärnlöv är i artikeln också kritisk till att kommuner och landsting i praktiken upphandlar till lägstapris, exempelvis äldreboenden.
”Jag tycker den typen av upphandlingar är fel ur demokratisk synvinkel”, säger Ärnlöv i artikeln. ”Alla äldre har rätt till lika stora resurser. Tänk dig att förskolan skulle upphandlas på samma sätt – utifrån att den som ger lägsta pris för ta hand om barnen.”
Ärnlöv vill se fler idéburna inom välfärden:
”Jag tror att Sverige skulle må bra av att de ideella blev större, men jag menar inte att det ska ske på bekostnad av de privata. Välfärden behöver fler alternativa utförare som sporrar varandra.”

martinärnlöv

 

Läs hela artikeln i Dagens Samhälle här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna