Pernilla JonssonAktuellt, Alla nyheter

Bräcke diakoni krävs på 90 miljoner av Halmstad kommun

Efter att i flera år försökt att uppmärksamma Halmstad kommun på att personalbehovet var betydligt större än vad som stod i upphandlingsunderlaget valde Bräcke diakoni till slut att säga upp avtalet. Nu kräver kommunen stiftelsen på 90 miljoner som man hävdar att agerandet har kostat.

Det är en utdragen historia som nu verkar sluta i domstol. Bräcke diakoni tog över driften av 16 gruppbostäder i Halmstad 2019 efter att ha vunnit en upphandling med lägsta bud. Men Bräcke diakoni upplevde snart efter övertagandet att det behövdes betydligt mer personal än vad som angivits i underlaget. Inte bara för att hålla hög kvalitet utan för att uppfylla de lagkrav som ställs på verksamheten.

– Redan när vi hade första uppföljningsmötet efter en månad försökte vi få i gång en dialog om att vi måste få ersättning för ett större personalbehov om vi ska kunna uppfylla lagens krav. Vår utgångspunkt var att kommunen hade säkerställt god kvalitet i verksamheten innan man gick ut med en upphandling, säger Helene Mellström, direktor på Bräcke diakoni, till tidningen Hallands-posten.

Efter många försök att nå en dialog valde Bräcke diakoni att sommaren 2021 säga upp avtalet i förtid. Kommunen tog själv över driften och valde då att bemanna upp verksamheten och även utöka den administrativa personalstyrkan. För de kostnader detta inneburit vill Halmstad nu ersättas med 90 miljoner. Bräcke diakoni har nekat att betala. Något som med största sannolikhet innebär att frågan får avgöras i domstol.

–​​​​​​​ Våra jurister råder oss att få saken prövad i rätten.  Vi har också krav på Halmstad kommun och sådana här processer brukar sluta i någon form av förlikning och skadeståndet brukar då landa på helt andra nivåer, säger Helene Mellström till Dagens samhälle.

By Boberger. Photo: Bengt Oberger – Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5283260

Ulrika Stuart Hamilton, Famnas generalsekreterare, tycker att konflikten visar på ett problem som Famna vid flera tillfällen lyft, nämligen att lägsta pris inte är en bra modell vid upphandling av välfärd.

–​​​​​​​ Det passar våra idéburna medlemmar dåligt eftersom deras ambition inte är att bedriva verksamhet så billigt som möjligt, utan så bra som möjligt.

Bräcke diakonis agerande ser hon som självklart.

–​​​​​​​ Givetvis kan inte en idéburen stiftelse bedriva omsorg där de boendes behov inte tillgodoses. Framför allt inte när det utöver att strida mot värdegrunden också innebär lagbrott. Nu får vi hoppas att kommunen tar sitt förnuft till fånga och utgår från kvalitet i sin nästa upphandling.

Här kan du läsa vad Bräcke diakoni själva skriver om tvisten.

Här kan du läsa vad Dagens samhälle skrivit om konflikten.

Senast uppdaterad 2023-02-23

Fler nyheter från Famna