Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Bräcke diakoni med i SVT:s rapport om vinster i välfärden

Vinster i välfärden har varit en av de stora frågorna inför årets val. Det är en stor del av svenskarna som är emot vinster i välfärden, däremot vill de ändå ha valfrihet. En önskan om att se fler ideella aktörer finns men dagens regler gynnar mest storbolagen. Regeringen utreder en ändring av dessa regler för att underlätta ideell välfärd. 

SVT var på plats hos en av Bräcke diakonis förskolor och intervjuade VDn Martin Ärnlöv.
Följ länk för att se inslaget samt läsa artikeln.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna