Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Bräcke diakoni tar över vårdcentral

Lokalt har media uppmärksammat problemen med vårdcentralen i Forserum, bl.a. P4 Jönköping i inslag som kan läsas på länkar här och här.

Den tidigare ägaren har meddelat sin avsikt att avveckla, vilket skapat oro på orten. Det relativt låga patientunderlaget och svårigheterna att rekrytera läkare ligger bakom beslutet att lägga ner.

logo brackediakoni b

Nu planerar Bräcke diakoni att ta över och driva vårdcentralen i Forserum som en filial till den egna Vårdcentralen Nyhälsan i Nässjö.

– Vårt förslag skapar samordningsvinster bland annat vad gäller bemanning och är en förutsättning för att kunna fortsätta ha kvar en vårdcentral på orten, tror Erik Andersson, områdeschef för Hälsa & Vård på Bräcke diakoni, och betonar att ambitionen är att hålla samma servicenivå som idag.

– Det är inte ekonomiska incitament som gör att vi tar över, utan vår ambition är att försöka göra så bra saker som möjligt för så många som möjligt. Här kan vi behålla en bra verksamhet och bidra med något positivt för Forserum, säger Erik Andersson.

Det slutgiltiga politiska beslutet väntas komma i slutet av april, men arbetet pågår för fullt och Bräcke räknar med att kunna ta över som planerat i maj. Nuvarande ägaren Berndt Svensson jobbar då kvar som läkare, tillsammans med övrig personal.

Läs mer om Bräcke diakoni här.

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna