Anders malmstenAktuellt, Medlemsnyheter

Bufff – stöttar unga med anhöriga i fängelse

Att erbjuda stöd till barn och ungdom som har en förälder eller familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård.  Det är den grundläggande idén för föreningen Bufff, som varit medlem i Famna sedan 2019.

– Utgångspunkt för allt vårt arbete är FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi har alltid barnets bästa i fokus och arbetar för att varje enskilt barn, inom målgruppen, ska kunna komma till tals och bli lyssnad på, säger Madelein Kattel, verksamhetschef inom Bufff.

Bufff är en nationell barnrättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden.

Organisationen, som har funnits sedan 2001, har idag 13 lokalföreningar från Luleå i norr till Malmö i söder samt driver en nationell stödtelefon och chatt. Föreningen arbetar på en mängd olika sätt, från opinionsarbete till råd och stöd på individuell nivå.

Kraven som Bufff ställer i sitt opinionsarbete är 1) alla barn ska ha rätt till stöd oavsett var de bor i landet;  2) att en översyn av lagstiftning eller tillämpning av lagstiftningen görs för att undvika att barnen faller mellan stolarna; 3) att det tillsätts nationella medel för stöd till målgruppen och att nationella riktlinjer tas fram för att klargöra ansvaret; 4) att staten skjuter till medel för att säkra den långsiktiga finansieringen av Bufffs nationella stödlinje och chatt.

Svårt för barnen under pandemin

– Civilsamhället tar idag ett stort samhällsansvar. Vi behöver samlas och organisera oss för att gemensamt kunna göra skillnad och vara starka. Därför gick vi med i Famna, säger Madelein Kattel.

Liksom många andra av civilsamhällets organisationer påverkar coronakrisen också Buffs verksamhet. Pandemin innebär att bidrag från fonder och stiftelser minskar, vilket naturligtvis är oroande inför framtiden.

– Covid-19 har också inneburit att vår målgrupp, barnen, har haft en än svårare situation då de inte kunnat ha personlig kontakt med sina frihetsberövade föräldrar, säger Madelein Kattel, som nyligen har intervjuats av DN vid två tillfällen. Läs artiklarna här och här .

Viktiga kontaktuppgifter till Bufff: Stödtelefon 020-200330 och chatt: www.bufff.se

Senast uppdaterad 2020-11-19

Fler nyheter från Famna