Ingemar OlssonIdéburet företagande

Privata bromsar, idéburna gasar

Offentlig sektors inköp av välfärd redovisas i Dagens Samhälle, och 2017 är trenden att de privata, vinstdrivande företagens bromsade in, medan de idéburna ökade mer än de privata under 2017.

Ingemar OlssonFamna Väst, Medlemsnyheter

”Samskapande, samverkan och innovation”

Bräcke diakonis årliga kunskapsarena. Bräcke diakoni bjuder in till en kostnadsfri kunskapsarena. Möt forskare, professorer, docenter och doktorander som delar med sig av den senaste forskningen inom välfärd. Fredagen den 23 november mellan kl 10.00-15.00 (kaffe serveras från 9.30), på Arena:Första Lång, i Göteborg

Fyra av Famnas medlemmar berätter om deras verksamheter

Lisa LidgrenIdéburet företagande

Fyra nya filmer med Famna-medlemmar

De närmaste månaderna tar tusentals nya politiker plats i kommuner och landsting. Ska Famna nå målet att idéburen välfärd ska växa kraftigt måste dessa nya lokalpolitiker förstå fördelarna med idéburen välfärd. Famna inleder därför en kampanj idag där företrädare för fyra medlemmar förklarar vad idéburen välfärd är för något. Titta och lyssna på filmerna här.

Ingemar Olssone-Hälsoprojektet

eHälsoprojektet mot avrundning

Med ett stort antal åhörare på plats och många tittare via webb så avrundades Famnas eHälsoprojekt den 4e oktober. Stämningen var varm och hög, och när åhörarna fick avsluta dagen genom att skicka ”nyckelord” som sammanfattning på sina upplevelser, så var de vanligaste orden ”inspirerande” och ”mer sånt här”.