Anders malmstenAktuellt

Famna på DN Debatt: ”Nu skriver vi ett nytt samhällskontrakt”

”Coronakrisen har visat på en rad brister som vi behöver tackla gemensamt – idag startar vi därför arbetet med att utveckla ett nytt samhällskontrakt.” Det skriver företrädare för fem paraplyorganisationer inom civilsamhället – Famna, Giva Sverige, Forum, Idea och Arbetsgivarföreningen KFO – i dag på DN Debatt. De står bakom Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt, förkortat Nysta.

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

På grund av coronapandemin: ”Ligg på kommuner och regioner att söka statsbidrag”

Famna och Vårdföretagarna har nyligen skrivit till landets alla kommuner och regioner för att påpeka att de kan och bör söka de statsbidrag som regering och riksdag ställt till förfogande med anledning av coronapandemin. Och då även inkludera idéburna och privata aktörers merkostnader i sin ansökan. Alla idéburna vård- och omsorgsaktörer som har LOU-avtal med kommuner eller regioner eller utför vård och social omsorg i LOV-system uppmanas också att stöta på de kommuner och regioner där de är verksamma så att de uppmärksammar denna möjlighet.

Anders malmstenAktuellt

Famna och Forums yttrar sig gemensamt om Idéburen välfärd

Att införa en definition av vilka som är idéburna aktörer skulle gagna sektorns tillväxt och utveckling och bidra till en starkare idéburen sektor. Det anser Famna och Forum i sitt gemensamma remissvar på utredningen Idéburen välfärd (SOU 2019:56), som den särskilde utredaren Samuel Engblom presenterade för civilministern i december 2019.

Anders malmstenAktuellt

Ny rapport till regeringen: Gåvomatchning och jobb i den idéburna sektorn kan bidra till Sveriges återstart

Civilsamhället vill bidra till Sveriges utveckling efter coronakrisen. Därför presenterar Forum, Giva Sverige och Famna två konkreta åtgärder för kulturminister Amanda Lind, ansvarig för civilsamhällesfrågorna i regeringen, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och finansmarknadsminister Per Bolund: satsa på civilsamhället som arbetsmarknadsåtgärd och matcha gåvor från allmänheten.

Anders malmstenAktuellt

Idéburen välfärd i medierna

Famnas arbete tillsammans med Giva Sverige och Forum för att uppmärksamma hur civilsamhället drabbas av krisen, har resulterat i genomslag i medierna.

Åsa GunnarssonAktuellt

TRS erbjuder omställningsstöd

Den som är tidsbegränsat anställd hos till exempel en idrottsförening, folkhögskola, biståndsorganisation eller kristen organisation och har sagts upp eller riskerar att bli kan få stöd av Trygghetsrådet TRS. Omställningsstödet ska sökas senast ett år efter anställningen avslutades.

Åsa GunnarssonAktuellt

ATIM byter namn

Famna-medlemmen ATIM Kvinno- och Ungdomsjour i Malmö satsar på den snabbväxande Ungdomsjouren och delar samtidigt verksamheten i två delar. I samband med detta får verksamheten också nya namn – Kvinnojouren Öresund samt Ungdomsjouren Öresund.