Anders malmstenAktuellt, Möten och arrangemang

Lär dig förebygga våld

I samband med sex konferenser landet runt i januari och februari lanserar Famna-medlemmen Unizon tillsammans Jämställdhetsmyndigheten och organisationen MÄN den reviderade handboken Inget att vänta på.

Anders malmstenAktuellt

Nu krävs bättre villkor för idéburen välfärd

Den idéburna sektorn står och stampar. Tillväxten har avtagit och är i praktiken noll. Det är den övergripande bilden när vi för elfte gången analyserar Famnas medlemmars ekonomiska utveckling. Det skriver Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton i årets Tillväxtrapport som just är klar.

Anders malmstenAktuellt

Idéburna i medierna

Idéburna företrädare har både synts i debatten, i redaktionella artiklar och i TV den senaste tiden.