Åsa GunnarssonAktuellt

Finansutskottet vill se bättre stödpaket till civilsamhället

Riksdagens finansutskott behandlade nyligen ett par förslag som rör civilsamhället. Regeringen föreslår utökade anslag på 60 miljoner kronor till den ideella sektorn, och oppositionen vill se en större flexibilitet i bidragsgivningen och ett särskilt omställningsstöd till civilsamhällets organisationer. Ett enigt finansutskott ställde sig bakom att regeringen ska återkomma med ett nytt förslag som är bättre anpassat till civilsamhällets behov.

Åsa GunnarssonAktuellt

Famna och Forum – gemensamt remissvar för Hållbar socialtjänst

”Vi välkomnar initiativet, men ser utmaningar gällande slutbetänkandets förslag.” Så kan man kort sammanfatta Famnas och Forums gemensamma remissvar på SOU 2020:47 ”Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag”. Förresten, du vet väl att Famna samlar alla sina remissvar på en egen sida på webbplatsen.

Anders malmstenAktuellt

Idéburna i medierna

Dagens Nyheter skriver om Stadsmissionernas arbete och Dagens Arena intervjuar Martin Ärnlöv i sin podd.

Åsa GunnarssonAktuellt, Kvalitet och utveckling

Goda råd för en lyckad upphandling

Förbered dig i god tid, och ta reda på allt du kan om beslutsfattaren och dess behov. Det är den viktigaste förutsättningen för att lyckas i en upphandling. Det var Fredrik Flodins, specialist i upphandlingsfrågor på PwC, budskap vid ett frukostseminarium om hur man påverkar en upphandling, som Famna nyligen anordnade.

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Projektledare klar för Helhetsgreppet

Christine Funck Ritshoff leder Famnas nya ESF-finansierade förstudie Helhetsgreppet, som ska pågå under 2021. Den ska identifiera och kartlägga hur Famnas medlemmar arbetar med arbetsträning och andra arbetsmarknadsinsatser. Här berättar Christine mer om arbetet.

Anders malmstenAktuellt

Fem söker civilsamhället

Under våren kan du stöta på någon av de fem praktikanter som fram till sommaren finns hos Famna och våra kontorsgrannar och samarbetspartners Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Giva Sverige. För att du ska veta lite mer om dem frågade vi varför de sökt praktik i civilsamhället och vad de hoppas lära sig under praktikterminen.