Anders malmstenAktuellt

Klippt från Forums nyhetsbrev

Tre nyheter från Forums nyhetsbrev. Om samråd kring integration mellan regeringen och civilsamhällets organisationer och om två olika IOP-avtal.

Anders malmstenAktuellt

Ny Famna-representant i NOD

Vid sitt årliga möte i början av oktober valde NOD – Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället – Victoria Engman Broadley i sin styrgrupp.