Åsa GunnarssonAktuellt

Forskningsprojekt önskar Famna-hjälp

Mälardalens högskola driver ett forskningsprojekt om hur vårdbiträden och undersköterskor inom hemtjänst och särskilda boenden har upplevt sin arbetsmiljö och hälsa under pandemin. Projektet har tagit fram en enkätundersökning som de hoppas att Famnas medlemmar och de aktuella yrkesgrupperna vill besvara den.

Åsa GunnarssonAktuellt

Ulrika Stuart Hamilton ny ledamot i Filantropiskt forum

Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton är ny ledamot i Filantropiskt forum, som ingår i Entreprenörsskapsforum. Många av Famnas medlemmar har inslag av filantropi som del i sin finansiering och Ulrika anser att det är ett fält som borde ha utvecklingspotential i vårt land.

Love HanssonAktuellt

Regeringens satsning på arbetslösa riskerar att inte nå de mest utsatta

Regeringens satsning på 448 miljoner i vårbudgeten för att arbetslösa ska få stöd genom matchningstjänster, extratjänst eller introduktionsjobb behövs, men utformningen riskerar att missa insatser för de mest utsatta människorna. Det befarar Famna, som påpekar att de som redan står längst ifrån arbetsmarknaden även fortsatt kommer att lämnas utanför.

Åsa GunnarssonAktuellt

Civilsamhället välkomnar satsning men vill se bredare stöd

Regeringen vill satsa ytterligare 140 miljoner kronor på ideella organisationer som stöttar utsatta grupper. Det föreslås i vårändringsbudgeten som presenteras på torsdag. Famna, Forum och Giva Sverige välkomnar förslaget, men menar att regeringens stöd missar viktiga målgrupper.

Love HanssonAktuellt, Möten och arrangemang

Dialogmöte med Nysta – 13 april

Nystas populära dialogmöten återkommer nu för tredje gången, denna gång med ett fullspäckat och förlängt program där tre av Nystas sex team kommer att presentera delar av sina förslag och idéer för hur civilsamhället ska kunna utvecklas och stärkas. Ta chansen att informera dig om och påverka Nystas pågående arbete genom att delta den 13 april.

Åsa GunnarssonAktuellt

Expert i utredningen om äldreomsorgslag

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson är en av experterna i utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommunerna. Hon var tidigare Famnas ordförande och är numera ordförande i Göteborgs Stadsmission.

Åsa GunnarssonAktuellt

Nysta i Altinget: Reformera välfärdssystemet, Micko

”Lena Micko, det är dags att reformera välfärdssystemet.” Det är uppmaningen till civilministern i en debattartikel på Altingets.se den 18 mars. Artikeln är undertecknad av Ulrika Stuart Hamilton, Nystas ordförande Martin Ärnlöv samt Marika Markovits och Christer Hallberby, teamledare respektive co-pilot för Nysta-gruppen ”Välfärd i förändring”.