Elvira SkagerlindAktuellt

Rädda Barnen startar psykologmottagningar på uppdrag av Region Stockholm

Nu står det klart att Famnas medlem, Rädda Barnen vinner Region Stockholms upphandling om att driva tre psykologmottagningar för små barn i regionen. Syftet är att ge tidiga insatser och förebygga psykisk ohälsa. Satsningen riktar sig mot blivande föräldrar, samt små barn som riskerar eller lever, i utsatthet.

Elvira SkagerlindAktuellt

Diabetespriset 2022 till Ersta sjukhus

Årets mottagare av Diabetespriset 2022 är Diabetes- och endokrinmottagningen på Ersta sjukhus, en av Famnas medlemmar. Diabetespriset ges till personer som gjort exceptionellt goda insatser för att personer med diabetes ska kunna leva ett gott liv, på sanna villkor som andra människor i samhället.

Elvira SkagerlindAktuellt

Detta vill ni inte missa – Famnas årsmöte den 18 maj

Äntligen kan alla medlemmar träffas igen! Den 18 maj på eftermiddagen går årsmötet av stapeln. Vi får låna aulan hos Stockholms Sjukhem och inleder med lunch som Famna bjuder på i deras fina restaurang. Programmet inleds sedan med kulturinslag från Ukraina och tänkvärd text av dramatiker med krigserfarenhet. Missa inte detta! Ta del av hela programmet och anmälan.

Elvira SkagerlindAktuellt

Möt Famnas praktikant Johanna

Johanna Larsson Stenquist, 24 år gör praktik hos Famna under vårterminen som en del av sin kandidatutbildning Utveckling och internationellt samarbete på Södertörns högskola. Vi är väldigt glada över att ha henne här, och har intervjuat henne om praktiken.

Aleksandra WassoAktuellt

Stadsmissionerna: Förslagen räcker inte för att knäcka hemlösheten

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner och Stockholms Stadsmission har i Altinget framfört sin kritik gällande förslagen i den statliga utredningen som ska motverka hemlöshet. De är positiva till förslaget om hyresgaranti men efterfrågar fler konkreta verktyg t.ex. att försörjningsstöd ska räknas som inkomst.

Aleksandra WassoAktuellt

Förtroendevalda vill ha mer idéburen välfärd – trots det är reaktionerna på propositionen blandad

Famnas politikerundersökning visar att förtroendevalda ur alla politiska partier gillar idéburen välfärd, uppskattar dess särart och gärna ser att den växer. Samtidigt har det efterlängtade regeringsbeslutet om den proposition som Famna arbetat för under flera år lagts fram. Förslag som ska underlätta för idéburna aktörer i välfärden ligger nu på Riksdagens bord. Motionerna motsvarar inte riktigt våra förväntningar.