David HellqvistAktuellt

Äntligen en tydlig definition av ”idéburen organisation”

Riksdagen har fattat beslut om en frivillig registrering av idéburna organisationer i välfärden fr o m 1 januari 2023. Famna välkomnar beslutet och arbetar nu för att registret blir så bra som möjligt, bl a genom dialog med ansvarig myndighet (Kammarkollegiet) och genom information till medlemmar och andra intresserade.  Famna kan genom vårt specialavtal med Reuterman Advokatbyrå erbjuda en kostnadsfri PM om de juridiska aspekterna. Den riktar sig till Famnas medlemmar men är förstås också relevant för andra intresserade organisationer.

David HellqvistAktuellt

Vem får mer? Arbetsförmedlare påverkas av arbetssökandes beteende

I en rapport nyligen släppt av Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering (IFAU) har två stycken utredare hos IFAU, Josefin Häggblom och Martin Lundin, gjort enkätstudier där de undersökt 2000 arbetsförmedlare för att se hur de allokerade tid och vilka beslut som togs i fiktiva fall.

David HellqvistAktuellt

Civilsamhället har fått en egen byrå

Den idéburna sektorn har nu chansen att anlita sin alldeles egna kommunikationsbyrå. Kombo, som byrån heter, vill finnas till för dem som inte har en omfattande budget eller stor intern avdelning.

David HellqvistAktuellt

Nystas rapport om Riksdagspartiernas politik för civilsamhället

”Samtliga riksdagspartier skriver under på att civilsamhället och den idéburna välfärden har en viktig roll att spela i samhällsutvecklingen. Däremot är det klart mer sparsmakat med konkreta – och budgetsatta – satsningar som främjar civilsamhället.”

På detta sätt sammanfattar Nysta sin sammanställning av alla svenska riksdagspartiers syn på civilsamhället och platsen för idéburen verksamhet i det offentliga spelrummet.

David HellqvistAktuellt

Famna uttalar sig om politikers löften till civilsamhället i Altinget

Två dagar innan valet publicerade Altinget en artikel om de olika partiernas politik rörande civilsamhället och föreningslivet i Sverige. Den generella bilden är att partierna gärna pratar om civilsamhällets styrkor där menb att verkligheten inte alltid hänger ihop med de positiva omdömena.

Aleksandra WassoAktuellt

Fullsatt Famna-seminarium i Almedalen

I Almedalsparken bjöd vi in regionpolitiker till samtal om hur de avser att nyttja de nya möjligheterna, idéburen välfärd som träder i kraft 1 januari 2023. I år var Famnas program i Almedalen en del av Civilsamhällesarenan som anordnades av MUCF tillsammans med tio av Sveriges ledande civilsamhällesorganisationer.

Aleksandra WassoAktuellt

DN: Räddningsmissionen vill ta över Gårdstensskolan

Dagens Nyheter tar upp problem med svaga skolresultat bland Göteborgs högstadieskolor. Räddningsmissionen vill bidra till lösningen genom att ta över kommunala skolor med låg måluppfyllelse. Tio kommunala skolor ligger under 60 procents måluppfyllelse.

Aleksandra WassoAktuellt

Kampanj: Rösta för dem vars röster sällan hörs

Inför valet vill Sveriges Stadsmissioner sätta fokus på människor i hemlöshet och fattigdom. Genom att ge plats åt röster som sällan hörs och information om partiernas inställning i frågorna vill de uppmana oss att ”Rösta för den som inte har råd med hyra, mat och kläder till barnen!”.