Åsa GunnarssonAktuellt

Samuel Engblom gästar Skyddsvärnets podd

I den senaste podden i Skyddsvärnets serie Idéburen välfärd samtalar programledaren Rebecca Hagman med Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO och ansvarig för utredningen ”Idéburen välfärd”.

Åsa GunnarssonAktuellt

Seminarium om civilsamhällets roll i arbetsmarknadspolitiken

Nystas team för arbetsmarknad och kompetensutveckling hälsar välkommen till ett morgonseminarium tisdag 2 februari om civilsamhällets roll i en tid när arbetslösheten stiger och de som redan innan krisen stod långt från arbetsmarknaden riskerar ännu större utmaningar.

Anders malmstenAktuellt

På gång under våren 2021

Remissvar på ”Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag” och dialog med SKR och Socialstyrelsen om äldreomsorgen.

Åsa GunnarssonAktuellt

DN:s huvudledare uppmanar till mer idéburen välfärd

”Sverige behöver mer välfärd som drivs av idéer” skriver Dagens Nyheter på ledarplats i dag. Och refererar bland annat till Famnas politikerundersökning från 2018 där lokalpolitiker av olika färg svarade att de vill att den idéburna sektorn ska vara åtta till tio gånger större om tio år jämfört med i dag

Åsa GunnarssonAktuellt

Debattartikel i Altinget om utredningen Idéburen välfärd

Regeringen bör presentera politiska beslut enligt förslag i betänkandet Idéburen välfärd, som utredaren Samuel Engblom lämnade till regeringen i december 2019. Det uppmanar Ulrika Stuart Hamilton i dag på Altingets debattsida tillsammans med David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden i samverkan, Johan Oljeqvist och Marika Markovits, båda teamledare i Nysta samt Patrik Schröder, Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Åsa GunnarssonAktuellt

Famna – nu 100 medlemmar starkt

Nu har Famna nått 100 medlemmar! Botkyrka Pingstförsamlings Second Hand, Stiftelsen Göransgården utanför Uppsala och Telleby Verkstäder i Järna är Famnas nyaste medlemmar. Famnas medlemsvärvare Mikael Strandänger berättar om de nya medlemmarna.