Anders malmstenAktuellt

Famna söker projektledare för tillväxtprojekt

Famnas mål är att den idéburna välfärden ska står för 10 procent av välfärden år 2030, vi kallar målet Tio2030. I dag ligger den andelen på cirka 3 procent. Därför startar Famna nu ett projekt som ska öka förutsättningarna för tillväxt bland idéburna välfärdsaktörer. Vill du arbeta med detta?

Anders malmstenAktuellt

Idéburna i medierna

Gängkriminaliteten och vård i livets slutskede är två ämnen där Famnamedlemmar figurerat i medierna under de senaste veckorna.

Anders malmstenAktuellt

Klippt från Forums nyhetsbrev

Tre nyheter från Forums nyhetsbrev. Om samråd kring integration mellan regeringen och civilsamhällets organisationer och om två olika IOP-avtal.