Aleksandra WassoAktuellt

Vår Coronarapport når fram till myndigheter och beslutsfattare

Famna har tillsammans med Forum, Fremia och Giva Sverige tagit fram en rapport som synliggör hur medlemmars verksamheter, insatser och målgrupper förändrats och påverkats under pandemin. I rapporten finns även rekommendationer och lärdomar som kan bringa större förståelse för sektorn. Vi har fått respons på den från olika myndigheter och beslutsfattare.

Elvira SkagerlindAktuellt

Famna och Fremia i gemensam debattartikel

Den idéburna vården och omsorgen ställde om och har hanterat nya behov under pandemin. Men det löfte som regeringen gav oss i början av pandemin återstår att uppfylla. Detta skriver Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton tillsammans med Karin Liljeblad, Fremia i debattartikel i Dagens Samhälle.

Elvira SkagerlindAktuellt

Lämna synpunkter till remissvar för samsjuklighetsutredningen

Den 14 februari träffade Famnas medlemmar i kvalitetsnätverket utredaren Anders Printz som berättade om Samsjuklighetsutredningens slutsatser och förslag. Våra medlemmar har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslagen som Famna och Fremia tillsammans kommer sammanställa i remissvar. Sista dag för att lämna synpunkter är 14 april.

Elvira SkagerlindAktuellt

Sökes – praktikanter till höstterminen 2022

Känner du någon student på masternivå som söker praktikplats för höstterminen 2022? Famna, Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Fremia och Giva Sverige erbjuder spännande praktikplatser mitt i Stockholm med fokus på civilsamhällets bidrag till arbetsmarknaden, välfärden och samhället. Deadline är 1 april.

Aleksandra WassoAktuellt

Stora brister synliggörs i civilsamhällets coronarapport

Under coronapandemin ökade behoven av insatser från civilsamhället. Samtidigt drabbades många organisationer hårt av pandemin, och fick inte heller del av statens stödåtgärder. I dag lanseras civilsamhällets coronarapport ”Pandemin och civilsamhället – konsekvenser, insatser och stödåtgärder”.

Aleksandra WassoAktuellt

Altinget: Skarp kritik i civilsamhällets coronarapport

Med avstamp i den gemensamma Coronarapporten för civilsamhället har Altinget intervjuat Ulrika Stuart Hamilton och de övriga författarna till rapporten. De belyser brister i hantering av Coronapandemin och hur den påverkat de idéburna aktörerna de senaste två åren.

Aleksandra WassoAktuellt

Lapptäcket ska inte vara ett hinder för att lösa internmomsfrågan

Intermomsfrågan har varit tema för diskussion i många år. Det råder inget tvivel om att civilsamhället står enade i frågan: internmomsen sätter käppar i hjulet för ideella och idéburna aktörer. Detta har nu uppmärksammats av aktörer i civilsamhället, både vid ett seminarium i Riksdagen och i en debattartikel.