Anders malmstenAktuellt

Tillväxtrapporten 2020 – pandemins påverkan på Göteborgs Stadsmission

I Tillväxtrapporten 2020 berättar tre av Famnas medlemmar om hur pandemin har påverkat deras verksamheter och hur man har agerat för att möta utmaningarna. Göteborgs Stadsmission värvade 200 nya volontärer i början av pandemin för att ersätta de volontärer som fanns i riskgrupper, berättar Lotta Säfström, direktor för Göteborgs Stadsmission.

Anders malmstenAktuellt

Tillväxtrapporten 2020 – pandemins påverkan på Stockholms Sjukhem

I Tillväxtrapporten 2020 berättar tre av Famnas medlemmar om hur pandemin har påverkat deras verksamheter och hur man har agerat för att möta utmaningarna. – Vi ställde snabbt om och skapade speciella covidavdelningar, berättar Karin Thalén, sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem.

Åsa GunnarssonAktuellt

Nytt UHPO-avtal med Invacare

UHPO har skrivit ett nytt avtal med Invacare, som levererar medicintekniska produkter. Det nya avtalet gäller bland annat vårdsängar, madrasser och lyftutrustningar.

Åsa GunnarssonAktuellt

Stadsmissionens rapport Hemlös 2020

Stadsmissionen förslår en ny nationell strategi mot hemlöshet i sin senaste rapport Hemlös 2020. Den senaste nationella hemlöshetsstrategin löpte ut 2009.

Åsa GunnarssonAktuellt

Dialog med Socialstyrelsen om pandemin och LSS

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga pandemins konsekvenser för insatsen daglig verksamhet och eventuella andra verksamheter inom LSS. Famna har kontakt med Socialstyrelsen i frågan och en dialog väntas komma igång i januari.

Åsa GunnarssonAktuellt

Famna och KFO: Prioritera covid-vaccinationer inom LSS

Famna och KFO önskar ett tydliggörande av att personal inom LSS-verksamheter inklusive personliga assistenter samt personer med LSS-insatser ska prioriteras för vaccination mot covid-19. Därför har Famna och KFO skickat ett gemensamt brev till Sveriges Kommuner och Regioner och Folkhälsomyndigheten. 

Åsa GunnarssonAktuellt

Litteraraturstudie om behovet av doktorsexaminerade

Det finns ett intresse av att förstå hur behovet av forskarutbildade ser ut på den svenska arbetsmarknaden. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har givit Snowflake Education i uppdrag att göra en litteraturstudie om arbetsgivares syn på behovet av doktorsexaminerade.

Åsa GunnarssonAktuellt

Famna startar ny ESF-finansierad förstudie

Famna har beviljats medel till förstudien Helhetsgreppet. Syftet är att Famnas framtida ESF-projekt ska utgå från de behov som medlemmarna identifierar tillsammans med de målgrupper som finns i deras verksamheter.