Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Vi vill växa inom välfärden

Stefan Nilsson, direktor på idéburna Ersta Diakoni i Stockholm, skriver i Dagens Samhälle att idéburna aktörer vill växa inom vård och omsorg. Han pekar på att tillväxtdebatten borde handla om kvalitet och mångfald, och förespråkar bl.a. kvalitetsupphandlingar. Detta blir också en viktig punkt i det runda bordssamtal Famna och Stockholms äldrerotel håller senare i vår. Vad som behövs för tillväxt … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Famna medverkar på Socialstyrelsens dialogmöte om att stärka kvalitén i HVB.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag för att stärka kvalitén i hem för vård eller boende (HVB) för vuxna med missbruks- eller beroendeproblem. Bakgrunden till regeringsuppdraget är en av de slutsatser som drogs i Missbruksutredningens betänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35), att kvaliteten i HVB för vuxna med missbruks- eller beroendeproblem behöver … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Remissvar på delbetänkandet i Klagomålsutredningen

Famna ämnar att lämna remissvar på delbetänkandet i Klagomålsutredningen, Sedd, hörd och respekterad, ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården, SOU 2015:14. Delbetänkandet hittar ni här: http://www.regeringen.se/sb/d/19797/a/254739 Vill ni engagera er och bidra i detta arbete så kontakta Truls Neubeck, Kvalitetsansvarig Famna. truls.neubeck@famna.org, 076-541 10 25

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Regeringen uppmanas att agera för hemlösa och missbrukare

Stockholms Stadsmission skriver i en debattartikel att regeringen bör skrida till konkret handling för att förbättra för personer som lider av psykisk ohälsa och missbruk. I sin artikel har Stadsmissionen en rad förslag som även föreslagits i tidigare statliga utredningar, och Lars Pettersson på Famna uppmanar regeringen att lyssna till vad Stadsmissionen säger. I debattartikeln pekar Stadsmissionen på att personer … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Kooperation – en del av välfärden – ny rapport

I veckan kom rapporten ”Kooperation – en del av välfärden”. Rapporten innehåller flera reportage från kooperativ inom svensk välfärd. Ett reportage handlar om Offerdals hälsocentrum i Jämtland. Hälsocentret i Offerdal startades som kooperativ när vårdcentralen hotades av nedläggning. Centret är numera ett medborgarkooperativ som ägs av de boende i närsamhället. Initiativet att starta kooperativ var ett sätt att rädda den … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Famna medverkar till utdelning av stipendium

Famna delar tillsammans med Forum, LSU, Sektor3 och förlaget European Civil Society Press ut ett stipendium för uppsatser om det civila samhällets roll i välfärden. Årets stipendiater Jelena Jovanović och Erica Åberg har belönats för masteruppsatsen ”Caught between two worlds” som studerat betydelsen av en organisations värdegrund och idé inom Stockholms Stadsmission. Läs gärna en intervju med stipendiaterna här. Truls … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Förenkla för idéburna aktörer inom välfärden

”Många gånger har idéburna organisationer inte kapacitet nog att konkurrera med kommersiella företag som ofta har större resurser och bättre möjligheter att vinna en upphandling. De ideella krafterna kan mycket väl vara ett viktigt komplement till statliga, kommunala och kommersiella verksamheter men för det behövs politiskt mod och innovativa lösningar”, skriver tre jurister bland annat med anledning av regeringens nya … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Inställt – seminarier med Mendell om social ekonomi och företagande

Tyvärr är alla träffar inställda med Marguerite Mendell 10-13 mars. Mendell har drabbats av ohälsa och kan inte resa för tillfället. Hon hoppas kunna komma vid annan tidpunkt. Det är tråkiga omständigheter på alla sätt som ingen kan rå över. Intresset har varit stort, och vi återkommer med information om både ämnet och förhoppningsvis framtida besök av professor Mendell, som … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Välfärd och vinstbolag i SvT:s Agenda

I söndagens Agenda diskuterades den kommande utredningen kring välfärd. Regeringen flaggade för utredningen i höstas men den har inte tillsatts ännu. LOs Tomas Baudin intervjuades och han vill se utredningen snart komma igång och ha ”en tung utredare med bred kompetens”. Civilminister Ardalan Shekarabi medverkade i Agendastudion och sa att det är komplexa frågor som ska in i utredningsdirektiven – … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Mikrosystemfestivalen 25-27 feb i Jönköping

Mikrosystemfestivalen är dagar fylld med nytänkare och utmaningar inom hälsa- och sjukvård. Gamla tankar ifrågasätts och deltagarna utmanas i att våga prova något nytt för att förbättra och utveckla. Deltagarna består av de inom professionen, teoretiker, författare, forskare och det de har gemensamt är övertygelsen om att förändring börjar med oss. Truls Neubeck medverkar som chair inom temat: Measurement and … Läs mer