Anders malmstenAktuellt, Alla nyheter, Idéburet företagande

Ur Dagens Arena: Ardalan Shekarabi tror på samarbete över blockgränserna

”Det är för svårt för ideella föreningar att konkurrera med kommersiella företag, exempelvis i offentliga upphandlingar. Samtidigt är de ideella krafterna ett viktigt komplement till statliga, kommunala och kommersiella verksamheter. Det menar civilminister Ardalan Shekarabi och föreslår ny lagstiftning som utgår ifrån modellen IOP, Idéburet offentligt partnerskap, som redan används av ett antal kommuner i Sverige.” Läs hela artikeln här

Anders malmstenAktuellt, Alla nyheter, Kvalitet och utveckling

Delutvärdering av nationella kvalitetsregister

Myndigheten för vårdanalys har publicerat rapporten ”Registrera flera eller analysera mera? Delutvärdering av satsningen på nationella kvalitetsregister”. Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag där Vårdanalys har utvärderat den satsning på registren som staten och Sveriges Kommuner och Landsting driver mellan 2012 och 2016. I denna rapport presenteras en första delutvärdering. En slutlig utvärdering publiceras 2017. Utvärderingen visar bland annat: Två … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Läs Ardalan Shekarabis tal – ”Anförande vid SNS seminarium om vinster och kvalitet i välfärden”

”Idag, över tjugo år senare, kan vi jämföra med det verkliga utfallet. Syftet med reformerna var aldrig att enskilda riskkapitalbolag skulle tjäna miljarder på att äga skattefinansierade vård- och omsorgsföretag i bara några år, eller att några få stora, kommersiella aktörer helt skulle dominera marknaden. Men det är så dagens verklighet ser ut.” Läs hela talet här

Anders malmstenAktuellt, Alla nyheter, Idéburet företagande

Samtal mellan stolarna

Heldagskonferens 19 november med Temagruppen för Entreprenörskap & Företagande: Hur arbetsintegrerande sociala företag kan motverka utanförskap. Tema: Framgångsfaktorer och fallgropar när man utvecklar Arbetsintegrerande sociala företag. Lyssna på erfarenheter från Temagruppen, deltagare i projekt, tjänstemän och företrädare för arbetsintegrerande sociala företag. Vi bjuder på spännande soffsamtal med politiker och  representanter för myndigheter. Missa inte våra miniseminarier som tar upp frågor om finansiering, hur man gör affärer … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Artiklar i LOs tidning Arbetet: Välfärdsuppgörelse öppnar för idéburna företag

Alternativet som levt i skymundan träder nu fram, de idéburna företagen. I förra veckan enades regeringen samt Vänsterpartiet i en uppgörelse om vinster i välfärden. I denna uppgörelse skall man utreda ett antal åtgärder för att få bort vinstjakten som incitament. – Det välkomnar vi, säger Lars Pettersson, generalsekreterare för Famna, en organisation för de idéburna företagen inom vård och omsorg. … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Metodbok och slutrapport om Rättssäkerhetsprojektet, nu tillgänglig

Famna har deltagit i projektet Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag med medel från Allmänna arvsfonden 2011-2014. Uppdrag som är reglerade i lag har bidragit till att stödja 150 000 personer i form av kontaktfamilj, lekmannaövervakare, förvaltare, kontaktperson god man m.m. Utifrån Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares, RFS, erfarenhet tycker de att myndigheter som tillsätter dessa frivilliguppdrag behöver förändra sitt arbetssätt. Team från fyra modellkommuner … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Platser kvar på utbildningen om idéburet företagande 25-26 november

Inom projektet Fler vägar och värden i vården genomförs under hösten flera utbildningstillfällen i landet. Utbildningarna är populära och därför erbjuder vi ett extra utbildningstillfälle i Stockholm den 25-26 november kl. 15-20 båda dagarna. Läs mer i inbjudan och anmälan. Utbildningen om LOV/LOU samt Praktisk marknadsföring som äger rum i Uppsala 21-22 oktober är fullbokad. För anmälan till ev. reservplatser, kontakta … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Regeringen vill utveckla en nationell strategi för idéburen välfärd

Regeringen och Vänsterpartiet har (idag) kommit överens om ett antal förslag för en välfärd utan vinstintresse. Man skall dels låta utreda frågan om vinstutdelning från offentligt finansierad vård, skola och omsorg, men också utveckla en nationell strategi för idéburen välfärd. En utredning ska tillsättas i januari 2015. Utredningen ska bland annat lämna förslag kring regler för överskott, och överväga om välfärdsföretag … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Alla nyheter, Idéburet företagande

Ny utbildning i idéburet företagande

Inom ramen för projektet Fler vägar och värden i vården, bjuder vi in till en nyinsatt utbildning i Stockholm den 25 och 26 november kl 15-20 båda dagarna. Läs mer om utbildningarna och projektet (länk). För mer information om plats och anmälan, kontakta projektledare Sissella Helgesson (sissella.helgesson@famna.org).

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Det nordiska nätverket för idéburna välfärdsorganisationer träffades den 2 oktober hos Famna

  En kort sammanfattning av mötet. Den danska sociala ekonomins förutsättningar och utveckling har utretts och kommunerna öppnar sig för en ny dialog om samverkan med idéburna verksamheter i högre grad. De norska organisationerna har gamla pensionsskulder som gör det svårt att sätta konkurrenskraftiga priser i samband med upphandlingar. En valfrihetslagstiftning är på gång inom missbruk och psykiatri och den … Läs mer