Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Justitieministern besöker Skyddsvärnet

Justitieminister Morgan Johansson besöker på onsdag 24 juni Halvvägshuset som Skyddsvärnet driver på Rosenlundsgatan i Stockholm. Halvvägshuset används för män som i slutet på sitt fängelsestraff ges möjlighet att bo där, samtidigt som de kommer igång med arbete, familj och annat livsviktigt. (Läs mer)

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Finansutskottet och välfärdsutredningar

Allianspartierna i Finansutskottet, M, FP, C och KD, har föreslagit att riksdagen ska besluta om ett s.k. tillkännagivande. Tillkännagivandet innehåller förslag om förändrad inriktning på direktiven till den nyligen tillsatta ”Utredningen om ett nytt regelverk för offentlig välfärd”, eller mer känd som ”vinster i välfärden”, och som leds av Ilmar Reepalu. Lars Pettersson på Famna efterlyser samsyn, och konstaterar att båda blocken säger sig vilja ha lösningar som stöder tillväxt och utveckling av idéburen sektor inom välfärden.

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Godtyckliga och långdragna biståndsbeslut för äldre

Biståndsbedömningen för äldre människor är godtycklig. Att få plats på ett äldreboende har blivit en så långdragen process att många äldre dör i kön. Är det inte dags att vi ser våra äldre som individer som bör få hjälp med den vård de behöver? Var finns människans värdighet i äldrevården, skriver Stefan Nilsson och Ann-Sofie Wetterstrand, Ersta diakoni i en debattartikel i Göteborgsposten.

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Innovationsmöten på Famna 22 maj och 26 maj – anmäl dig!

Den 22 maj är det informationsmöte på Famna inför höstens Värdeforum. Träffen handlar om förbättringsarbete i vård och omsorg, inriktat på innovationer. Famnas Värdeforum har drivits i många år. Det är ett medarbetar- och verksamhetsnära förbättringsarbete som utgår från deltagarnas behov. ”Vi vill ge deltagarna kompetens kring innovationsprocessen”, säger Viktoria Loo Skyman på Famna, och bjuder in till frukost- och informationsmöte 22 maj. Och den 26 maj anordnar Famna en workshop med inriktning på att leda innovationsarbete, med ledningsverktyg för att stimulera utveckling från idé till innovation i vård och omsorg, utifrån boendes och personalens behov.