David HellqvistAktuellt

Allt fler tvingas till matmissioner: Famna-medlemmar intervjuas av SvD

Prisökningarna på mat och bränsle samt räntehöjningarna har tvingat människor som tidigare alltid haft en buffert redo att söka nya sätt att ha råd med mat och värme, och det som tidigare enbart nyttjades av papperslösa eller de som fallit mellan stolarna i samhället har nu börjat besökas av äldre och barnfamiljer i en utsträckning som anses var ohållbart i ett längre perspektiv.

David HellqvistAktuellt

Famna deltar på Mänskliga Rättighetsdagarna

”I Sverige har trygghet och säkerhet seglat upp som en av väljarnas viktigaste frågor inför valet 2022. Begreppen används ofta i samma andetag och beskriver inte sällan ett behov av att skydda någon eller något mot ett yttre hot, ofta i form av brottslighet eller ordningsstörningar. Men ur ett MR-perspektiv är det viktigt att vidga begreppen och istället tala om personlig säkerhet och social trygghet för alla människor.”

Så skriver anordnarna för Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) som pågår 17–18 november 2022 i Örebro.

David HellqvistAktuellt

Årets Swedish Philanthropy Summit bjöd på samhällsviktiga debatter och Famna fanns på plats

För första gången på två år kunde Stiftelsen Entreprenörskapsforum bjuda in till Swedish Philanthropy Summit. På IVA konferenscenter samlades ca 105 representanter från näringslivet, kommun och region, civilsamhället och myndigheter för att under tre timmars tid hålla paneldiskussioner och individuella föredrag på temat: Civilsamhällets roll – när krisen kommer!

Aleksandra WassoAktuellt

Välkommen att nominera! Årets Bästa Idéburna Samhällsförbättrare – ÅBIS

Vem är din favorit? Föreslå kandidater till Årets Bästa Idéburna Samhällsförbättrare, ÅBIS 2022!

Studier från Göteborgs universitet 2021 visar att idéburna aktörer som återinvesterar vinsten i organisationen har högre kvalitet än alla andra på marknaden. Idéburna aktörer upplevs ge tryggheten hos offentlig verksamhet men valfriheten och mångfalden hos privat sektor.

David HellqvistAktuellt

Var med och skapa lika villkor för civilsamhället i Europa!

Giva Sverige publicerar en nyhet på sin webbplats: Europeiska Kommissionen ber om hjälp från civilsamhällesorganisationer. De vill att vi tycker till om ett lagförslag som bland annat omfattar ett harmoniserat regelverk och en gemensam europeisk organisationsform för civilsamhället för att stärka sektorns möjligheter. Vi vill ha åsikter även från Famnas medlemmar, och all feedback måste in senast den 28 oktober.

David HellqvistAktuellt

Missade du morgonseminariet med Erika Hanses från Upphandlingsmyndigheten?

Från och med den 1 januari 2023 träder en ny bestämmelse i LOU i kraft där regioner och kommuner och andra upphandlande organisationer får reservera upphandlingar till idéburna organisationer under vissa förutsättningar.

Hur man ska hantera den nya bestämmelsen, samt hur upphandlingar faktiskt går till, kan ibland kännas som ett krångligt träsk att navigera sig igenom. Hur fungerar en upphandling? Vad är ett tröskelvärde? Ser det olika ut för olika typer av tjänster? Alla dessa frågor och mer ville vi på Famna hjälpa våra medlemmar med. Själva seminariet spelades in och kommer läggas upp på en Youtube-kanal nära dig inom kort!

David HellqvistAktuellt

Ersta diakoni agerar referensgrupp för utredning om fast omsorgskontakt

Den 1 juli 2022 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som kräver att en person som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att undersöka hur detta bäst ska implementeras och genomföras, och för att få hjälp med detta kontaktade Socialstyrelsen Famna och bad om hjälp att hitta hemtjänstutförare som kan delta i en referensgrupp.