Anders malmstenAktuellt, Möten och arrangemang

Martin Ärnlöv: Våga satsa för att nå #Tio2030

– Varför tog Famna målsättningen att år 2030 ska tio procent av den svenska välfärden drivas av idéburna aktörer? Jo, därför att vi tror att det blir ett bättre Sverige om det är på det viset, sa Martin Ärnlöv, Famnas ordförande och generalsekreterare i Röda Korset, i samband med en diskussion i Falköping om ledarskap för 2020-talet.

Anders malmstenAktuellt, Medlemsnyheter

Bräcke diakoni bildar nätverk för ung demens

Syftet med Bräckes nya nätverk #ungdemens är att utveckla stödet för yngre personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Nio kommuner har tackat ja till att vara med i det regionala nätverket: Ale, Alingsås, Göteborgs stad, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Partille och Öckerö

Anders malmstenAktuellt

Arvsfonden vill bryta ungas psykiska ohälsa 

Har du idéer för projekt som stärker barns och ungas psykiska hälsa? Allmänna arvsfonden satsar minst 500 miljoner kronor för att bryta den psykiska ohälsan bland unga. Därför drar man igång Psykbryt och uppmanar organisationer att söka pengar till nyskapande projekt för barn och unga som ska motverka psykisk ohälsa.

Anders malmstenAktuellt

Famna och coronaviruset

Många fysiska möten ställs in i dessa dagar. Också Famna ställer om till fler möten på distans där modern teknik utnyttjas och risk för smittspridning minimeras.

Anders malmstenAktuellt

Insatser för att underlätta för arbetsgivare och arbetstagare

De förändringar i arbetsrätt, sjuklöneansvar, karensavdrag mm som regeringen har presenterat de senaste dagarna gäller alla arbetsgivare. De bästa uppdateringarna för dig och din organisation får du sannolikt hos den arbetsgivarorganisation där ni är med.