Anders malmstenAktuellt

Insatser för att underlätta för arbetsgivare och arbetstagare

De förändringar i arbetsrätt, sjuklöneansvar, karensavdrag mm som regeringen har presenterat de senaste dagarna gäller alla arbetsgivare. De bästa uppdateringarna för dig och din organisation får du sannolikt hos den arbetsgivarorganisation där ni är med.

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

IOP-inspiration till politiker

I utredningen ”Idéburna aktörer i välfärden” (SOU 2019:56) finns en separat vägledning som gör det lättare för kommuner eller landsting och idéburna verksamheter att komma igång med idéburna offentliga partnerskap.