Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Inställt – seminarier med Mendell om social ekonomi och företagande

Tyvärr är alla träffar inställda med Marguerite Mendell 10-13 mars. Mendell har drabbats av ohälsa och kan inte resa för tillfället. Hon hoppas kunna komma vid annan tidpunkt. Det är tråkiga omständigheter på alla sätt som ingen kan rå över. Intresset har varit stort, och vi återkommer med information om både ämnet och förhoppningsvis framtida besök av professor Mendell, som … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Välfärd och vinstbolag i SvT:s Agenda

I söndagens Agenda diskuterades den kommande utredningen kring välfärd. Regeringen flaggade för utredningen i höstas men den har inte tillsatts ännu. LOs Tomas Baudin intervjuades och han vill se utredningen snart komma igång och ha ”en tung utredare med bred kompetens”. Civilminister Ardalan Shekarabi medverkade i Agendastudion och sa att det är komplexa frågor som ska in i utredningsdirektiven – … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Mikrosystemfestivalen 25-27 feb i Jönköping

Mikrosystemfestivalen är dagar fylld med nytänkare och utmaningar inom hälsa- och sjukvård. Gamla tankar ifrågasätts och deltagarna utmanas i att våga prova något nytt för att förbättra och utveckla. Deltagarna består av de inom professionen, teoretiker, författare, forskare och det de har gemensamt är övertygelsen om att förändring börjar med oss. Truls Neubeck medverkar som chair inom temat: Measurement and … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Från SYLF (Sveriges Yngre Läkares Förening) och Handikappförbunden kommer en debattartikel om jämlik vård.

Artikeln bygger bl.a. på en ny rapport från SYLF om ”Jämlik vård ur underläkarperspektiv”. De skriver i debattartikeln: ”Svensk sjukvård är bra, men inte lika bra för alla. Vilka läkemedel du erbjuds, och hur länge du får vänta på cancervård är geografiska skillnader i vården som fått stor uppmärksamhet på senare tid.” ”Många problem som uppstår i vårdmötet härrör från … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Debattartikel om robotar i äldreomsorgen och om jämlik vård.

Robotar och övervakning i äldrevården tas upp i en rapport och debattartikel från Smer – Statens medicinsk-etiska råd. ”Bara ett mindre antal robotar har ännu tagit plats i svensk äldrevård. I andra länder som Japan och Danmark har utvecklingen gått betydligt längre. Smer vill nu vara tidigt ute med att ge etiska råd till de svenska vård- och omsorgsgivare som … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Dags att anmäla sig till Utvecklingskraft!

För tolfte året i rad bjuder Region Jönköpings Län in till konferensen ”Utvecklingskraft”. Det är en nationell mötesplats där du kan ta del av goda exempel på förbättringsarbete från hela Sverige. Konferensen vänder sig till alla som arbetar inom omsorg, hälso- och sjukvård och tandvård. Utvecklingskraft äger rum 6–7 maj, på Elmia i Jönköping. Anmälan och mer information hittar du … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Statlig utredning: Krav på aktörer inom välfärden

Idag presenteras Ägarprövningsutredningen. Den utredningen tillsattes efter debatt, avslöjanden och kritik mot privata välfärdsbolag. Utredningens mål var att utreda om det behövs verktyg för att säkra att privata aktörer som driver välfärdsverksamhet har ett långsiktigt och seriöst engagemang och förutsättningar att bedriva en god och högkvalitativ verksamhet. Ägarprövningsutredningen presenterar vissa av sina slutsatser i Svenska Dagbladet idag. Förslagen överlämnas till … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Omsorg och livsmening – forskningsprogram på Ersta Sköndal

Omsorg och livsmening är ett forskningsprogram på Ersta Sköndal Högskola. Forskningen spänner över flera fält som kan vara av intresse för idéburen vård och social omsorg. Forskningen är etiskt inriktad, med fokus på organisations- och arbetslivsetik, och har som mål att utveckla kunskap kring omsorgen, dess organisation, innehåll och ledarskap. Några av de spännande titelområdena är: ”Den bästa omsorgen” – … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Vill du vara med och fånga upp goda idéer och utveckla innovationer?

Famnas testbädd för personcentrerad vård och social omsorg är ett Vinnovafinansierat projekt. Projektet är beviljat medel för ytterligare två år med målsättningen att ta fram en långsiktig modell för att stödja idéburna organisationer i deras innovationsarbete. En viktig del är nu att fånga behov och möjligheter hos Famnas medlemmar. Därför bjuder vi in till en workshopserie för chefer och ledare … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Etiskt nej till medfinansiering i hälso- och sjukvården

Ingen ska kunna köpa sig till bättre vårdkvalitet i den offentliga vården, anser Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i en ny rapport. Rådet anser att medfinansiering strider mot hälso- och sjukvårdens mål och värdegrund: en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Den som har det största behovet ska ges företräde. Rådet menar att medfinansiering kan komma … Läs mer