Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

RFSU-kliniken är ny medlem i Famna

RFSU är känt av de flesta, bildat 1933, och tidigt startades den första RFSU-kliniken. ”Att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s drivkraft sedan starten och är det fortfarande”, skriver RFSU. Elise Ottesen-Jensen som grundade RFSU har sagt: ”Jag drömmer om den dag, 
då alla barn som föds är välkomna, 
alla män och kvinnor är jämlika 
och sexualiteten ett uttryck för
 innerlighet, ömhet och njutning.” Läs mer om Famnas nya medlem.

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Ökar privat välfärd?

Eko-nyheterna på Sveriges Radio rapporterar att det finns tendenser till att den privata välfärden ökar. Under åren 2009 till 2014 ökade kommunerna och landstingen sina köp av välfärdstjänster med över 40 procent till närmare 150 miljarder kronor. För 2015 finns det ingen statistik ännu. – Jag tror att det skedde en ökning under 2015 på grund av att det var ett så stort mottagande av ensamkommande flyktingbarn, säger Annika Wallenskog, biträdande chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting. Den socialdemokratiska civilministern Ardalan Shekarabi vill att idéburna organisationer som religiösa samfund eller Röda korset, ska stå för en större del av välfärdstjänsterna.

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Trots miljonsatsning – kvinnojourer får inte fler platser

De flesta av Sveriges 250 tjej- och kvinnojourer har tvingats neka misshandlade att få plats på deras skyddade boenden, meddelar SVT Nyheter. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med sängplatser. När regeringen gjorde en mångmiljonsatsning på jourerna hoppades många jourer att de skulle kunna expandera och hjälpa fler misshandlade. Men det går helt enkelt inte att söka bidrag ur den öronmärkta potten för just fler sängplatser. Jämställdhetsminister Åsa Regnér säger att avsikten med det ökade stödet var att stärka kvinnojourerna och lovar se över reglerna.

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Idéburna växer

Famnas tillväxtrapport uppmärksammas i Dagens Samhälle. Tillväxtrapporten visar att år 2014 växte Famna-medlemmarnas omsättning med 13 procent vilket är en kraftig ökning jämfört med året innan. Fortfarande är idéburen välfärd ganska liten. Idéburna omsätter knappt fem miljarder, medan hela ”marknaden” för vård och omsorg är 110 miljarder. Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton menar att de idéburna borde kunna ha tio procent av ”marknaden” inom vård och social omsorg.

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

TCO: Vid upphandling, kräv schyssta villkor

TCOs ordförande Eva Nordmark skriver om EU:s nya upphandlingsdirektiv att kommuner och landsting bör ställa sociala krav vid upphandlingar.
”Att vid offentlig upphandling ställa krav på löner och arbetsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal strider inte mot EU-rätten. EU:s nya upphandlingsdirektiv har dessutom utökat dessa möjligheter.” I vår ska Sverige införa nya regler för upphandlingar som följer EU:s nya direktiv. Även Famna har pekat på att kommuner och landsting vid upphandling kan ställa krav på kvalitet och sociala effekter, inte bara se till lägsta pris. En ny opinionsundersökning från TCO visar stort stöd för att offentlig sektor ska ha sociala krav vid upphandling.

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Vad skapar kvalitet, vad motiverar personal i vård och omsorg?

På ett välbesökt frukostmöte hos Famna presenterades en översikt av forskning om vad som skapar kvalitet, effektivitet, motivation och driv inom vård och omsorg. Monica Andersson Bäck har gjort översikten som handlar om hur vård och omsorg kan ledas så att motivation, resultat och kvalitet uppnås. Ekonomiska modeller har dominerat, men vilka är egentligen konsekvenserna, vilka lärdomar kan dras, och finns det fler modeller?

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Storsatsning på eHälsa

E-hälsa är att använda digitala verktyg för att uppnå och bibehålla hälsa hos patienter och omsorgstagare. Men många av medarbetarna i den kvinnodominerade vården och omsorgen saknar grundläggande färdigheter om den nya teknikens möjligheter. Därför har Famna tillsammans med tio medlemsverksamheter satt igång ett treårigt projekt med stöd från Europeiska Socialfonden. Projektet handlar om att höja kompetensen för den idéburna sektorns medarbetare inom vård och omsorg och samtidigt skapa de attraktiva arbetsplatser som behövs för att kunna locka till sig framtidens medarbetare. Projektet berör personal inom bl.a. vård, äldreomsorg, rehabilitering.

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Klart: Shekarabi deltar på konferens om idéburen välfärd i Norden

Nu är det klart. Civilminister Ardalan Shekarabi deltar på den nordiska konferensen om idéburen välfärd som hålls 28-29 januari i Oslo. Det är en första konferens av sitt slag. Öppet för alla intresserade inom Famna att delta. Målet är att diskutera nordisk idéburen välfärd, höra om aktuell forskning och skapa nordiskt nätverk och mötestillfälle kring gemensamma frågor. Konferensen arrangeras av idéburna branschorganisationer från Norge, Danmark, Finland, Island och Sverige. Möjligt att anmäla sig nu.