Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Från SYLF (Sveriges Yngre Läkares Förening) och Handikappförbunden kommer en debattartikel om jämlik vård.

Artikeln bygger bl.a. på en ny rapport från SYLF om ”Jämlik vård ur underläkarperspektiv”. De skriver i debattartikeln: ”Svensk sjukvård är bra, men inte lika bra för alla. Vilka läkemedel du erbjuds, och hur länge du får vänta på cancervård är geografiska skillnader i vården som fått stor uppmärksamhet på senare tid.” ”Många problem som uppstår i vårdmötet härrör från … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Debattartikel om robotar i äldreomsorgen och om jämlik vård.

Robotar och övervakning i äldrevården tas upp i en rapport och debattartikel från Smer – Statens medicinsk-etiska råd. ”Bara ett mindre antal robotar har ännu tagit plats i svensk äldrevård. I andra länder som Japan och Danmark har utvecklingen gått betydligt längre. Smer vill nu vara tidigt ute med att ge etiska råd till de svenska vård- och omsorgsgivare som … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Dags att anmäla sig till Utvecklingskraft!

För tolfte året i rad bjuder Region Jönköpings Län in till konferensen ”Utvecklingskraft”. Det är en nationell mötesplats där du kan ta del av goda exempel på förbättringsarbete från hela Sverige. Konferensen vänder sig till alla som arbetar inom omsorg, hälso- och sjukvård och tandvård. Utvecklingskraft äger rum 6–7 maj, på Elmia i Jönköping. Anmälan och mer information hittar du … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Statlig utredning: Krav på aktörer inom välfärden

Idag presenteras Ägarprövningsutredningen. Den utredningen tillsattes efter debatt, avslöjanden och kritik mot privata välfärdsbolag. Utredningens mål var att utreda om det behövs verktyg för att säkra att privata aktörer som driver välfärdsverksamhet har ett långsiktigt och seriöst engagemang och förutsättningar att bedriva en god och högkvalitativ verksamhet. Ägarprövningsutredningen presenterar vissa av sina slutsatser i Svenska Dagbladet idag. Förslagen överlämnas till … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Omsorg och livsmening – forskningsprogram på Ersta Sköndal

Omsorg och livsmening är ett forskningsprogram på Ersta Sköndal Högskola. Forskningen spänner över flera fält som kan vara av intresse för idéburen vård och social omsorg. Forskningen är etiskt inriktad, med fokus på organisations- och arbetslivsetik, och har som mål att utveckla kunskap kring omsorgen, dess organisation, innehåll och ledarskap. Några av de spännande titelområdena är: ”Den bästa omsorgen” – … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Vill du vara med och fånga upp goda idéer och utveckla innovationer?

Famnas testbädd för personcentrerad vård och social omsorg är ett Vinnovafinansierat projekt. Projektet är beviljat medel för ytterligare två år med målsättningen att ta fram en långsiktig modell för att stödja idéburna organisationer i deras innovationsarbete. En viktig del är nu att fånga behov och möjligheter hos Famnas medlemmar. Därför bjuder vi in till en workshopserie för chefer och ledare … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Etiskt nej till medfinansiering i hälso- och sjukvården

Ingen ska kunna köpa sig till bättre vårdkvalitet i den offentliga vården, anser Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i en ny rapport. Rådet anser att medfinansiering strider mot hälso- och sjukvårdens mål och värdegrund: en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Den som har det största behovet ska ges företräde. Rådet menar att medfinansiering kan komma … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Teamwork skapar bättre rehabilitering för patienter.

En forskningsöversikt har visat att samarbete mellan professionsgränser skapar bättre samordning kring en patients rehabilitering. Genom regelbundna möten av ett och samma interdisciplinära team kan man följa upp och arbeta mot gemensamma mål. Det leder även till att patient-information inte “faller mellan stolarna”. Forskningen är tydlig. Teamwork och samordning är nödvändig för att skapa bättre förutsättningar för vård och rehabilitering … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

BraVå delar ut en hedersutmärkelse för god vård för äldre. Ansök senast 1 mars.

Nu kan du ansöka eller nominera en verksamhet till BraVås hedersutmärkelse. Ansökan ska bestå av en beskrivning av hur man tillsammans med de äldre har utvecklat verksamheten. Metoderna ska vara kunskapsbaserade och vara möjlig att följas upp systematiskt. Typ av utvärdering av arbetsmetoden ska framgå samt vilken betydelse det har fått för de äldre. Ansökan ska vara tillhanda senast 1 … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Debatt: “Se inte idéburna organisationer som en besparingsåtgärd”

I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver företrädare för Forum, Svenska Kyrkan, Kommunalarbetarförbundet och Röda Korset att en av de lösningar politiker har diskuterat för att hantera ökande behov av och förväntningar på omsorgen är fler ideella insatser. Men ideellt arbete kan inte stärka välfärden om det ställs emot det professionella arbetet. Fler frivilliga i offentlig äldreomsorg garanterar inte ekonomiska … Läs mer