Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

BraVå delar ut en hedersutmärkelse för god vård för äldre. Ansök senast 1 mars.

Nu kan du ansöka eller nominera en verksamhet till BraVås hedersutmärkelse. Ansökan ska bestå av en beskrivning av hur man tillsammans med de äldre har utvecklat verksamheten. Metoderna ska vara kunskapsbaserade och vara möjlig att följas upp systematiskt. Typ av utvärdering av arbetsmetoden ska framgå samt vilken betydelse det har fått för de äldre. Ansökan ska vara tillhanda senast 1 … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Debatt: “Se inte idéburna organisationer som en besparingsåtgärd”

I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver företrädare för Forum, Svenska Kyrkan, Kommunalarbetarförbundet och Röda Korset att en av de lösningar politiker har diskuterat för att hantera ökande behov av och förväntningar på omsorgen är fler ideella insatser. Men ideellt arbete kan inte stärka välfärden om det ställs emot det professionella arbetet. Fler frivilliga i offentlig äldreomsorg garanterar inte ekonomiska … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Idéburet företagande en vinst för välfärden

Upphandlingsfrågor, utvecklingsmöjligheter, behovet av näringspolitik för idéburna företag stod i fokus under välbesökta diskussioner som en eftermiddag avslutade projektet Idéburet företagande – vinst för välfärden. På bilden talar Karin Thalén från HSB Omsorg under en av paneldiskussionerna, tillsammans med Vårdförbundet, Nyföretagarcentrum och Coompanion. På seminariet talade politiker av olika kulörer, exempelvis ett centerpartistiskt kommunalråd från Örebro och ett vänsterpartistiskt landstingsråd … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Famnas replik på DN debatt: ”Stärk den idéburna välfärdssektorn”

Famna replikerar på DN-debatt att om Nils Karlsson och Mattias Lundbäck från Ratio (18/1) menar allvar med att det ska finnas äldreboenden, kvinnojourer och vårdcentraler som drivs idéburet så behöver dessa samtidigt tillgång till nationella utvecklingsstrukturer liknande de som i dag finns för kommuner och landsting, skriver Truls Neubeck och Karin Svedberg, kvalitetsansvarig respektive FoU-samordnare på Famna. Läs hela repliken … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Ägarstruktur och frågan om vinstuttag spelar roll också i näringslivet

Stiftelser som ägare är betydelsefulla även i näringslivet och modell för många framgångsrika företag som exempelvis IKEA och inom Wallenbergsfären. Professor Steen Thomsen från Copenhagen Business School presenterade den 20 januari sitt forskningsprojekt ”Industrial Foundations as Owners” på ett seminarium arrangerat av SNS. Steen Thomsen har studerat näringslivets stiftelseägda företag och kontstaterar att dessa karaktäriseras av tålighet, långsiktighet och hög … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Alla nyheter, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Workshop i Famnas testbädd för personcentrerad vård och social omsorg.

Famnas testbädd för personcentrerad vård och social omsorg är ett vinnovafinansierat projekt. Projektet är beviljat medel för ytterligare två år med målsättningen att ta fram en långsiktig modell för att stödja idéburna organisationer i deras innovationsarbete. En viktig del är att fånga behov och möjligheter hos er som representanter från Famnas medlemmar. Därför bjuder vi in till en workshopserie om … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Information om kvalitetsmätningar i boende med särskild service

Famna har under de senaste åren haft ett nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). I kvalitetsprojektet har vi genomfört förbättringsprojekt i Värdeforum och tagit fram ett studiecirkel material för hur man kan bedriva kvalitets och förbättringsarbete tillsammans med brukare och personal. Samtidigt har det tagits fram ett verktyg för att mäta brukarnas upplevelse av kvaliteten i olika … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Alla nyheter, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Artikeln “Famna som en intermediär för kvalitetsförbättringar” publicerad

“A gap exists between policymaking for quality improvement and the realization of these policies in practice. Using previous research on intermediaries, a conceptual model of an Intermediary for Quality Improvement (IQI) is developed. The model highlights the characteristics of structural positions, mediating approaches, and duration as a way to describe an IQI. The conceptual model is used to examine two … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Rapporten “Utvecklingen av indikatorer för äldres rehabilitering” finns nu att tillgå

Rehabilitering av äldre är en mycket viktig fråga för att arbeta mot en person centrerad äldreomsorg och ett ökat välbefinnande för de boende i våra verksamheter. Famna har under 2014 medverkat i socialstyrelsens arbete med att ta fram indikatorer på hur man kan stödja och följa utvecklingen av äldres rehabilitering. Det har varit ett bra och givande arbete där även … Läs mer

Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Ur Läkartidningen: All vinst går tillbaka in i vården

Famna medlem Stockholms sjukhem är med i en artikel där de pratar om vinstfrågan. “Stiftelseägda Stockholms sjukhem är känt som föregångare inom palliativ vård. En av de drivande i denna utveckling är överläkaren Staffan Lundström. Friheten i arbetet är större här än på ett vinstdrivet eller ett landstingsägt sjukhus, anser han.” /ur artikeln Läs hela artikeln här